Nove stimulativne mere prema emiterima, sa produženim rokom za izmirivanje obaveza

Obaveštavamo Vas da je dana 18.06.2009 održana sednica Upravnog odbora OFPS-a.
Na pomenutaoj sednici odbor je postupajući po Vašem dopisu broj 54/2009 od 17.06.2009 godine, doneo sledeću odluku o stimulativnim merama prema emiterima

  1. stimulativna mera koja se odnosi na plaćanje razlike između akontacionog iznosa i iznosa konačnog obračuna u šest rata. Uslovi koji su potrebni za ostvarenje napred navedene pogodnosti je da emiter koji duguje po akontacionim fakturama za 2008 izmiri svoj dug najkasnije 15.09.2009 godine. Navedena mera je upravo aktuelna.
  2. Popust u iznosu od 20% koji važi za završni račun za 2009 godinu. Napred navedeni popust može se ostvariti u slučaju da emiter izmiri svoja dugovanja za 2009 godinu, kao i ranije dugove. Primena ove mere predviđena je za 2010 godinu.

Upravni odbor Organizacije proizvođača fonograma