ISRC

Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS je od strane International Federation of the Phonographic Industry – IFPI imenovana za ISRC Menadžera. IFPI je od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju – ISO, imenovan za Međunarodnu upravu za registraciju ISRC koda, sa ovlašćenjem da imenuje Nacionalne agencije i Menadžere za ISRC. ISRC kod je International Standard Recording Code (međunarodni broj za zvučne zapise), koji predstavlja jedinstveni kod koji se dodeljuje zvučnom snimku ili muzičkom video snimku radi identifikacije zvučnih i muzičkih video snimaka i samo jedan identifikacioni kod se može dodeliti svakoj verziji snimka. Na osnovu ISRC koda se identifikuju zvučni snimci i muzički video snimci, nezavisno od fizičkih nosača zvuka i nezavisno od kataloškog numerisanja snimaka i muzičkih video snimaka. OFPS dodeljuje ISRC kod za nove snimke, kao i za snimke koji su ranije izdati.

e-mail adresa: pravna-sluzba@ofps.org.rs

kontakt telefon:011/404-9091

Dokumenti