Posao - kontrolori

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS raspisuje konkurs

ZA NEOGRANIČEN BROJ ZASTUPNIKA ZA TERITORIJU BEOGRADA I CELE SRBIJE, po ugovoru o zastupanju

Kratku radnu biografiju možete dostaviti poštom na adresu:
Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS
Dečanska 14/IV
poštanski fah 261
11000 Beograd

Radnu biografiju možete dostaviti i putem e-maila na adresu info@ofps.org.rs, sa obaveznom naznakom “Konkurs za zastupnika na terenu”.

Konkurs za prijem zastupnika na terenu otvoren je tokom cele godine.

Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona: 011/404-9090, 011/404-9091, 011/404-9092.