Članovi

Članovi organizacije OFPS su proizvođači fonograma i nosioci prava proizvođača fonograma, pravna i fizička lica, sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja dostave repertoar izdatih fonograma Organizaciji i koji ovlaste Organizaciju da u svoje ime, a za njihov račun vrši kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma i nosilaca prava proizvođača fonograma.

Proizvođač fonograma je fizičko ili pravno lice u čijoj je organizaciji i čijim je sredstvima fonogram načinjen i koji snosi odgovornost za prvo snimanje zvuka, odnosno niza zvukova.

Nosilac prava proizvođača fonograma je fizičko ili pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koje je zakonitim pravnim poslom steklo prava proizvođača fonograma.

Članovi Organizacije proizvođača fonograma Srbije su:

A-RECORDS d.o.o.

AMMONITE d.o.o.

www.ammonite.co.rs

BASSIVITY GROUP d.o.o.

www.bassivitygroup.com

BIVECO

www.biveco.eu

BR ENTER d.o.o.

CENTRO-SCENA d.o.o.

CITY RECORDS d.o.o.

www.cityrecords.co.rs

DALLAS RECORDS d.o.o.

www.dallas.co.rs

DISKOS d.o.o.

www.diskos.rs

FAIR SHARE d.o.o.

www.fairshare.rs

Momčilo Karadžić PR Izvođačka umetnost Favi Produkcija

FELIX FUN FACTORY d.o.o.

www.felixrecords.com

FILM KLUB d.o.o.

www.filmklub.rs

FILM DANAS d.o.o.

FM PLAY d.o.o.

GOLD AUDIO VIDEO d.o.o.

www.goldaudiovideo.com

Gordana Tržan pr muzičar, GT ART Beograd

GRAND PRODUCTION d.o.o.

www.grand.online

Hi Fi MUSIC d.o.o.

HI-FI CENTAR RECORDS PLUS d.o.o.

I.T.M.M. doo

ISTOK COMPANY d.o.o.

www.tvistok.com

IDJ WORLD d.o.o.

www.idjtv.com

ITAKA d.o.o.

www.itaka.rs

JD PRODUCTION d.o.o.

JMU RTS

www.rts.rs

JUGODISK d.o.o.

JUGOVIDEO d.o.o.

www.jugovideo.com

LAMPSHADE MEDIA d.o.o.

www.lampshademedia.com

LIMARK d.o.o.

www.limark.rs

LONG PLAY d.o.o.

www.longplay.rs

MAG-MEDIA d.o.o.

magmediabgd.wixsite.com

MAGIC RECORDS d.o.o.

www.magicrecords.rs

MASCOM EC d.o.o.

www.mascom.rs

MELODIJA RECORDS d.o.o.

www.melodijarecords.com

MELOS d.o.o.

www.rtvmelos.rs

MELOS MARKETING d.o.o.

MENART d.o.o.

www.menart.rs

METROPOLIS MUSIC COMPANY d.o.o.

www.metropolismusic.rs

MILIGRAM MUSIC d.o.o.

www.miligrammusic.rs

MINAKORD d.o.o.

www.zeljkojoksimovic.rs

Mist enterprises

MULTIMEDIA MUSIC d.o.o.

www.multimedia-music.com

ODLIČAN HRČAK d.o.o.

www.odlicanhrcak.com

Plesni studio FX

POWER MUSIC LABEL d.o.o.

www.powermusic.rs

Pavle Bošković PR-Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike TWO LOUDER

RASEL MUSIC d.o.o.

STARČEVIĆ d.o.o.

www.starcevic.co.rs

Balkaton doo Beograd

www.balkaton.com

STUDIO MMI d.o.o.

www.studiommi.com

TAKE IT OR LEAVE IT d.o.o.

Udruženje Pop Depresija

www.popdepresija.com

ZAM d.o.o.

AGENCIJA ZA IZDAVAČKU DELATNOST BATISKAF ALEKSANDAR RISTIC PR NOVI SAD

BARBA MUSIC d.o.o.

BILJANA OBRADOVIĆ BIXY

www.bixymusic.com

DISKOS DIGITAL SYSTEM d.o.o.

Divna Ljubojević Stanković

FILIP VLATKOVIĆ

GLITCH RECORDS d.o.o.

https://www.glitch.rs/

HAPPY MUSIC d.o.o.

ILIJA DUNI

Željko Vasić preduzetnik, Global music agencija za umetničko i književno stvaralaštvo i scensku umetnost

KAAP VS d.o.o.

MAXI MUSIC d.o.o.

MORO d.o.o.

NIA NEDELJKOVIĆ

OPEN MUSIC RIGHTS ADRIA d.o.o. - OMRA

OPUTA d.o.o.

PANORAMA d.o.o

RAJKO BOSIOČIĆ

SONIC TREE d.o.o.

Sky Entertainment Group

TV TOP Sound d.o.o.

Željko Samardžić

Zlatko Timotić

Zvonimir Djukic PR Agencija za izvodjacku umetnost Roka Rola

Vladimir Živković

DISCOMATERIJALIZAM d.o.o

Ulaz doo

Music Star doo

NEBOJŠA FILIPOVIĆ

Dragan Kojić