Terenski zastupnici

Ime i prezime
Telefon
Email
Boris Paunović
060/104 8359
borispaunovic555@gmail.com
Ivan Zimonjić
060/404 8398
ivanzimonjic@gmail.com
Dejan Stančev
060/404 8384
logosart@gmail.com
Dragana Cokić
060/404 8385
draganacokic1@gmail.com
Gorica Gobeljić
060/404 8406
gocagobeljic@gmail.com
Grozdana Dobrivojević
060/404 8422
dobrivojevicgrozda@gmail.com
Željko Vukadin
060/404 8428
vukadinzeljko1@gmail.com
Ivan Filipović
060/404 8409
ivanuzice82@gmail.com
Ivana Petrović
060/404 8416
ivana.petrovic989@gmail.com
Jasmina Krstić
060/404 8425
krsticisin@sbb.rs
Ljiljana Ćirović
060/404 8403
cirovic.ljiljana@gmail.com
Ljiljana Mladenović
060/404 8427
m.ljiljana.ni@gmail.com
Miloš Jolović
060/404 8457
milosjolovic@gmail.com
Mirjana Milutinovic
060/404 8392
myki972@gmail.com
Nada Ljepojević
060/404 8401
nadaljepojevic@yahoo.com
Uroš Stanišić
060/404 8439
kud.banat@yahoo.com
Radica Stanišić
060/104 8396
ueuv021@gmail.com
Mirjana Stanišić
060/404 8438
avakum771@yahoo.com
Slađana Joksimović
060/404 8424
joksimovicsladjana5@gmail.com
Stanika Pejović
060/404 8442
pejovicstanika@gmail.com
Veselin Lakatuš
060/404 8437
veselin.lakatus@gmail.com
Nela Đokić
060/404 8430
m.ljiljana.ni@gmail.com