Terenski zastupnici

Ime i prezime
Telefon
Email
Boris Paunović
060/104 8359
borispaunovic555@gmail.com
Ivan Zimonjić
060/404 8398
ivanzimonjic@gmail.com
Dejan Stančev
060/404 8384
logosart@gmail.com
Gorica Gobeljić
060/404 8406
gocagobeljic@gmail.com
Grozdana Dobrivojević
060/404 8422
dobrivojevicgrozda@gmail.com
Željko Vukadin
060/404 8428
vukadinzeljko1@gmail.com
Ivan Filipović
060/404 8409
ivanuzice82@gmail.com
Ivana Petrović
060/404 8416
ivana.petrovic989@gmail.com
Jasmina Krstić
060/404 8425
krsticisin@sbb.rs
Ljiljana Ćirović
060/404 8403
cirovic.ljiljana@gmail.com
Nada Ljepojević
060/404 8401
nadaljepojevic@yahoo.com
Uroš Stanišić
060/404 8439
kud.banat@yahoo.com
Mirjana Stanišić
060/404 8438
avakum771@yahoo.com
Dragan Paunović
060/104 8380
paun@ofps.org.rs
Stanika Pejović
060/404 8442
pejovicstanika@gmail.com
Veselin Lakatuš
060/404 8437
veselin.lakatus@gmail.com
Nela Đokić
060/404 8427
m.ljiljana.ni@gmail.com