Lica koja nisu članovi organizacije OFPS a prijavila su repertoar

Nosioci prava koji su prijavili repertoar Organizaciji proizvođača fonograma Srbije, a nisu članovi organizacije OFPS su:

– Acrobat film d.o.o.
– Kolorton print d.o.o.
– Futel d.o.o.
– Aleksandar Radulović
– Tin Drum Music d.o.o.
– Ceca Music d.o.o.
– Aleksandra Radović
– Event media d.o.o.
– Goran Bregović
– ICU Konsalting d.o.o.
– Čedomir Rajičić
– Music star d.o.o.
– Aquarius music d.o.o.
– Ferenc Kovač
– Haris Džinović
– Aleksandar Matić PR Agencija koncerata i nastupa SM MUSIC-1 Beograd
– Staniša Trajković
– XL Elit Invest d.o.o. 
– Nataša Lazukić
– Nikola Radić
– ISound Publisher