Posebna naknada

Članom 39. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019), predviđena je obaveza plaćanja posebne naknade za uvoz, odnosno prodaju tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za lično nekomercijalno umnožavanje autorskih dela.

Obveznici plaćanje posebne naknade, su proizvođači uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, proizvođači uređaja za fotokopiranje ili drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja, proizvođači praznih nosača zvuka, slike i teksta, i solidarno sa njima uvoznici uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, uređaja za fotokopiranje ili drugih uređaja sa sličnom tehnikom umnožavanja i praznih nosača zvuka, slike i teksta, osim ako se radi o uvozu malih količina namenjenih za privatno i nekomercijalno korišćenje, kao deo ličnog prtljaga.

Uredbom o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava (“Sl. glasnik RS”, br. 45/2010 i 49/2022) propisano je za koje predmete se plaća posebna naknada, a to su upravo predmeti koji su podobni da se na njih autorska dela i predmeti srodnih prava umnožavaju i koji su podobni za umnožavanje tih dela.

Lista tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava

  1. PRAZNI NOSAČI ZVUKA, SLIKE I TEKSTA

1) kompakt diskovi;

2) digitalni video diskovi;

3) digitalni video diskovi visoke definicije;

4) Blu-ray diskovi;

5) mini diskovi;

6) audio kasete;

7) video kasete;

8) USB Flash Drive;

9) memorijske kartice;

10) spoljašnji hard diskovi.

  1. UREĐAJI

1) fotokopir aparati;

2) CD rezači (kao računarske komponente);

3) DVD rezači (kao računarske komponente);

4) štampači;

5) skeneri;

6) digitalni video rikorderi;

7) Blu-ray rikorderi;

8) video rikorderi;

9) digitalni džuboksovi;

10) digitalni audio plejeri;

11) HI-FI- CD rikorder;

12) HI-FI DVD rikorder;

13) Hi-Fi HD rikorder;

14) uređaji sa integrisanim hard diskom (desktop računari, laptopovi, TV sa hard diskom, DVD plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom);

15) tableti;

16) pametni telefoni.