Poziv za prijavu repertoara za 2022. godinu

Obaveštavamo članove i nosioce prava da je rok za prijavu fonograma i rok za dostavlјanje dokaza za ranije prijavlјene fonograme do 15.03.2023. godine kako bi mogli da učestvuju u raspodeli za 2022. godinu.
Članom 4. stav 8. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine.

Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2022. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2023. godine.

Dokumenti