Poziv za prijavu repertoara za 2018. godinu

Članom 4. stav 8. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2018. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2019. godine.

Članom 4. stav 8. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2017. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2018. godine.

Ponovljeni poziv svim nosiocima prava u vezi potrebe dostavljanja dokumentacije

Članom 4. stav 6. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2016. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2017. godine.