Ko smo i šta radimo

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma osnovana u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019)  i Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), koja svoju delatnost obavlјa na osnovu rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu.

U skladu sa Zakonom, proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma, javno saopštavanje fonograma i javno saopštavanje fonograma koji se emituje, a svako ko javno saopštava ili emituje fonograme (muziku) dužan je da za to plati naknadu proizvođaču fonograma. Radi bolje zaštite sopstvenih prava, proizvođači fonograma u Srbiji osnovali su organizaciju koja će zastupati njihove interese, a to smo mi – organizacija OFPS.

Naš zadatak je kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma i prikupljanje naknada za korišćenje muzike koja se zatim raspodeljuje proizvođačima fonograma.

Muzika predstavlja vid duhovne tvorevine autora koja, da bi se reprodukovala i umnožavala, neophodno je da se snimi na nosač zvuka (CD, kaseta itd) ili putem interneta učini dostupnom javnosti. Proizvođači fonograma su ti koji svojim sredstvima i u svojoj organizaciji snimaju muziku, a zatim je umnožavaju i čine dostupnom javnosti, kako bismo svi mi mogli da uživamo u pesmama naših omiljenih izvođača.

Kada se koristi nečije pravo svojine, obaveza je da se za to plati određena naknada. Pravo proizvođača fonograma predstavlja jedan vid svojine, i to intelektualne svojine. Za korišćenje tuđe intelektualne svojine takođe je potrebno platiti naknadu. Poštujmo prava proizvođača fonograma.

1
OFPS/PI Reklama - Sasa Kovacevic
OFPS/PI Reklama - Sasa Kovacevic
2
OFPS/PI Reklama Sasa Vasic
OFPS/PI Reklama Sasa Vasic
3
OFPS/PI Reklama - Tijana Dapcevic
OFPS/PI Reklama - Tijana Dapcevic
4
OFPS/PI Reklama - Bilja Krstic
OFPS/PI Reklama - Bilja Krstic
5
OFPS/PI Reklama - Zeljko Samardzic
OFPS/PI Reklama - Zeljko Samardzic
6
OFPS/PI Reklama - Merima Njegomir
OFPS/PI Reklama - Merima Njegomir
7
OFPS/PI Reklama - Riblja Corba
OFPS/PI Reklama - Riblja Corba

Dokumenti