Ko smo i šta radimo

Organizacija proizvođača fonograma Srbije je organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, koja se bavi zaštitom prava proizvođača fonograma. Osnovana je i postupa u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 Odluka US RS, 90/18 Odluka US RS i 66/19).

U skladu sa Zakonom, svako ko javno saopštava ili emituje muziku dužan je da za to plati naknadu izdavaču, odnosno proizvođaču fonograma. Radi bolje zaštite sopstvenih prava, izdavači, odnosno proizvođači fonograma u Srbiji stvorili su organizaciju koja će zastupati njihove interese, a to smo mi – organizacija OFPS.

Naš zadatak je zaštita interesa proizvođača fonograma i prikupljanje naknada za korišćenje muzike koja se zatim raspodeljuje proizvođačima fonograma.

Muzika predstavlja vid duhovne tvorevine autora koja, da bi se reprodukovala i umnožavala, neophodno je da se snimi na nosač zvuka (CD, kaseta itd). Proizvođači fonograma su ti koji svojim sredstvima i u svojoj organizaciji snimaju albume, a zatim ih umnožavaju kako bismo svi mi mogli da uživamo u pesmama naših omiljenih grupa.

Muzika koju stvori autor neraskidivo je vezana za izdavača koji će je plasirati auditorijumu.

Kada se koristi nečije pravo svojine, obaveza je da se za to plati određena naknada. Pravo izdavača, odnosno proizvođača fonograma takođe predstavlja jedan vid svojine, i to je intelektualna svojina. U pitanju je pravo čije korišćenje takođe treba platiti. Poštujmo prava izdavača.

1
OFPS/PI Reklama - Sasa Kovacevic
OFPS/PI Reklama - Sasa Kovacevic
2
OFPS/PI Reklama Sasa Vasic
OFPS/PI Reklama Sasa Vasic
3
OFPS/PI Reklama - Tijana Dapcevic
OFPS/PI Reklama - Tijana Dapcevic
4
OFPS/PI Reklama - Bilja Krstic
OFPS/PI Reklama - Bilja Krstic
5
OFPS/PI Reklama - Zeljko Samardzic
OFPS/PI Reklama - Zeljko Samardzic
6
OFPS/PI Reklama - Merima Njegomir
OFPS/PI Reklama - Merima Njegomir
7
OFPS/PI Reklama - Riblja Corba
OFPS/PI Reklama - Riblja Corba

Dokumenti