Veb radio i TV

Pod veb radio i televizijom, podrazumeva se emitovanje programa isključivo putem interneta, delatnost internet radija ili internet televizije i drugih oblika korišćenja koji odgovaraju navedenom opisu, bez mogućnosti prenosa na trajni nosač (hard disk, mobilni telefon,…) odnosno prenos na koji krajnji korisnik ne može uticati, niti koristiti muzičke sadržaje drugačije nego redom i odabirom koji su određeni od strane pružaoca medijske usluge.  

Naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije određena je Jedinstvenom tarifom naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije (Sl. Glasnik RS br. 7/2017).