Javni poziv za dodelu sredstava za kulturne namene

Na osnovu člana 31. i 42. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i člana 5. stav 2. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, a u skladu sa odredbama člana 184. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16-Odluka USS i 66/19), direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS dana 01.02.2023. godine upućuje

JAVNI POZIV

Direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS poziva zainteresovana lica da do 15.03.2023. godine podnesu zahtev za dodelu sredstava za kulturne namene.

U skladu sa članom 5. stav 2. alineja 1. Plana raspodele, 10% fonda za kulturne namene izdvaja se za organizaciju muzičkih festivala, koncerata, tribina, panela, manifestacija u oblasti džez, narodne tradicionalne, ozbiljne, klasične, instrumentalne, rokenrol, popularne muzike i sl. ili manifestacija na kojima se dodeljuju kulturne i muzičke nagrade i sl, za organizaciju panela, tribina, seminara i sl. koji se odnose na pospešivanje i rad organizacije proizvođača fonograma i proizvodnju novih fonograma, za izradu video podkasta koji se odnose na rad nosilaca prava proizvođača fonograma, odnosno koji promovišu rad nosilaca prava proizvođača fonograma i stvaranje novih fonograma, za podsticaj maloprodajnim objektima-prodavnicama koje prevashodno vrše prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) koje u svojoj ponudi imaju minimum 100 domaćih fizičkih nosača zvuka, kao i za izdavanje novih domaćih izdanja na nosačima zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.), kao i izdanja izdatih putem digitalnih platformi, iz oblasti džez, ozbiljne, narodne tradicionalne, klasične i rokenrol muzike, koje izdanje mora da ima najmanje 5 muzičkih numera (fonograma) i ne može predstavljati reizdanje, niti kompilacije fonograma koji su prethodno već izdati.

Zahtevi se podnose popunjavanjem online formulara koji možete pronaći ovde i slanjem istog Organizaciji proizvođača fonograma Srbije – OFPS, Ulica Dečanska br. 14, Beograd, kao i putem mejla na e-mail adresu info@ofps.org.rs.

Napomene radi, uslovi i procedura podnošenja zahteva za dodelu sredstava za kulturne namene i postupanja po istima detaljno su regulisani članom 5. stav 2. alineja 1. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma koji možete pronaći ovde.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve: 011/4049090, 011/4049091 i 011/4049092 ili e-mailom: info@ofps.org.rs.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici organizacije OFPS.

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić, s.r.