Dana 02.12.2022. godine u 15:00 održana je vanredna elektronska sednica Skupštine organizacije OFPS, na kojoj je usvojen predlog Izmena i dopuna Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma u delu koji se odnosi na kulturne namene i predlog Izmena i dopuna Poslovnika Skupštine.