Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za ostvarivanje prava na posebnu naknadu