Potpisan Bilateralni sporazum o zaštiti prava proizvođača fonograma sa Udruženjem za zaštitu prava proizvođača fonograma „FONOGRAM“ iz BIH

Dana 13.12.2021. godine potpisan je Bilateralni sporazum o zaštiti prava proizvođača fonograma između Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma „FONOGRAM“ iz Bosne i Hercegovine i Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS.