Obaveštenje za članove i nosioce prava

Obaveštavamo članove i nosioce prava da je rok za prijavu fonograma i rok za dostavlјanje dokaza za ranije prijavlјene fonograme, gde su nosioci prava dostavili kao dokaze o posedovanju prava samo overene izjave svedoka, sa predviđenog roka 15.03.2021. godine, produžen do dana 30.03.2021. godine, odnosno za 15 dana, kako bi nosioci prava koji do 30.03.2021. godine prijave fonograme i dostave dokaze o vlasništvu mogli da učestvuju u raspodeli za 2020. godinu.

Podsećanja radi, direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije–OFPS je pozivao zainteresovana lica da podnesu zahtev za dodelu sredstava za kulturne namene. Prijave se podnose Organizaciji proizvođača fonograma Srbije – OFPS, Dečanska br. 14, Beograd, kao i putem mejla na e-mail adresu info@ofps.org.rs, u roku od 60 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno najkasnije do 30.03.2021. godine. Više o tome možete naći na sledećem linku https://www.ofps.org.rs/vesti/poziv-za-kulturne-namene