Saopštenje Upravnog odbora

Na sednici Upravnog odbora održanoj dana 29.01.2019. godine konstatovano je da dosadašnjem direktoru organizacije OFPS ističe mandat zaključno sa 06.02.2019. godine. Za novog direktora organizacije OFPS je na ovoj sednici izabran Nikola Vilotić, dosadašnji zamenik direktora, kojem petogodišnji mandat počinje 07.02.2019. godine. Odlukom Upravnog odbora Petar Đurić nastavlja sa radom u organizaciji OFPS na poslovima savetnika direktora. Upravni odbor se zahvaljuje Petru Đuriću na dosadašnjem uspešnom radu u organizaciji OFPS na mestu direktora i želi mu puno uspeha na novom radnom mestu u organizaciji OFPS gde će u mnogome doprineti radu organizacije OFPS svojim dugogodišnjim znanjem i iskustvom. Na predlog novog direktora je, za zamenika direktora i pomoćnika direktora za pravne poslove u Sektoru za pravne poslove, imenovana Katarina Pavlović, kojoj mandat takođe teče od 07.02.2019. godine. Upravni odbor želi Nikoli Vilotiću i Katarini Pavlović puno uspeha u radu na novim radnim mestima u organizaciji OFPS.

Predsednik Upravnog odbora
Branislav Stojanović