Bilateralni sastanak predstavnika ZAPRAF i OFPS

U Zagrebu je 25. septembra ove godine održan bilateralni sastanak predstavnika hrvatske organizacije proizvođača fonograma ZAPRAF i Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS, kojem su ispred ZAPRAF prisustvovali predsednik i potpredsednik Upravnog odbora Želimir Babogredac i Branko Komljenović, zatim direktorka Maja Vidmar, advokat Branimir Puškarić i pravnik Mladen Milić, dok su ispred OFPS prisustvovali potpredsednik Upravnog odbora Mioljub Krsmanović, direktor Petar Đurić i zamenik direktora Nikola Vilotić. Na sastanku je dogovoreno da se odnosi dve organizacije u pogledu ostvarivanja prava proizvođača fonograma u budućnosti unaprede, te da se u konkretnu realizaciju krene najkasnije do kraja godine.