Srbija u Kini na konferenciji o intelektualnoj svojini

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/srbija-u-kini-na-konferenciji-o-intelektualnoj-svojini/wdd3fg8

U okviru inicijative “Belt and Road” (Kaiš i put) u Pekingu je 21. i 22 jula održana Konferencija na visokom nivou o intelektualnoj svojini, na kojoj je učestvovala i Srbija.

Ovu inicijativu predložio je kineski predsednik Si Đi Ping 2013. godine, i radi se o razvojnoj strategiji koja se fokusira na čvršću ekonomsku i kulturnu saradnju između zemalja koje se nalaze između Kine i ostatka evroazijskog kontinenta.

Svoje mesto u tom velikom projektu ima i intelektualna svojina kao važna poluga ekonomskog napretka u savremenom svetu.

Cilj konferencije održane prošle nedelje u prestonici Kine bio je da se primene predlozi iz “Kaiš i put” inicijative, da se razmene iskustva zemalja u pogledu zaštite intelektualne svojine i da se napravi jedan korak dalje u unapređenju međusobne saradnje kada je reč o sprovođenju prava intelektualne svojine.

Skup su otvorili državni sekretar NR Kine Vang Jong, i generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Frensis Gari.

Konferenciji je prisustvovalo više od 300 učesnika, od toga 120 gostiju iz inostranstva iz 50 različitih zemalja. Srbiju je predstavljao v. d. direktora Zavoda za intelektualni svojinu, mr Vladimir Marić.

On je prvog dana konferencije predsedavao trećom tačkom dnevnog reda pod nazivom “Razvoj efektivne infrastrukture i kapaciteta za dinamični sistem zaštite intelektualne svojine: iskustva i najbolja praksa”. Drugog dana Marić je imao zapaženo izlaganje koje se odnosilo na najvažnije aktivnosti u pravcu jačanja državnih kapaciteta radi efikasnije zaštite intelektualne svojine. Tom prilikom upoznao je prisutne sa ključnim rezultatima koje je Srbija postigla u poslednjih nekoliko godina u oblasti zaštite intelektualne svojine i daljim planovima naše zemlje kada je reč o ovoj oblasti.