Srbija učestvovala na konferenciji “BELT AND ROAD” u Kini

http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1764

“Kaiš i put” (“Belt and Road”), ili kako se još naziva – “Kaiš i put inicijativa” (“Belt and Road Initiative”), je razvojna strategija, predložena od strane kineskog predsednika Si Đi Pinga 2013. godine, koja se fokusira na čvršću ekonomsku i kulturnu saradnju između zemalja koje se nalaze između Kine i ostatka evroazijskog kontineta.

Inicijativa ima za cilj da promoviše uređen i slobodan protok ekonomskih dobara između tih zemalja, efikasno i lako razmeštanje ekonomskih resursa i čvršće povezivanje nacionalnih tržišta, sve to kroz intenzivniju saradnju azijskog, evropskog i afričkog kontineta. Opisana inicijativa otvara nove mogućnosti za zemlje koje se nalaze duž “Kaiša i puta” da se udruže sa Kinom u pravcu zajedničkog ekonomskog razvoja. Svoje mesto u tom velikom projektu ima i intelektualna svojina kao važna poluga ekonomskog napretka u savremenom svetu.

U okviru opisane inicijative je u Pekingu, u Narodnoj Republici Kini, 21. i 22. jula 2016. godine održana Konferencija na visokom nivou o intelektualnoj svojini za zemlje koje se nalaze duž “Kaiša i puta”. Konferencija na visokom nivou organizovana je od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Narodne Republike Kine (SIPO), Državne administracije za industriju i trgovinu (SAIC), Nacionalne državne administracije za autorsko pravo Kine (NCAC), Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine (MOFCOM) i Pekinške gradske Vlade. Cilj Konferencije je bio da se primene predlozi iz “Kaiš i put inicijative”, da se razmene iskustva zemalja u pogledu zaštite intelektualne svojine i da se načini jedan korak dalje u unapređenju međusobne saradnje kada je reč o sprovođenju prava intelektualne svojine.

Skup su otvorili gospodin Vang Jong, državni sekretar Narodne Republike Kine i gospodin Frensis Gari, generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Visokoj konferenciji je prisustvovalo više od 300 učesnika, od toga 120 gostiju iz inostranstva iz 50 različitih zemalja, ambasadora, direktora nacionalnih zavoda za intelektualnu svojinu i mnogi drugi. Republiku Srbiju predstavljao je v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, mr Vladimir Marić.

Dana 21.7.2016. godine, predstavnik Republike Srbije, mr Vladimir Marić, na predlog Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Narodne Republike Kine, predsedavao je trećom tačkom dnevnog reda pod nazivom: Razvoj efektivne infrastrukture i kapaciteta za dinamični sistem zaštite intelektualne svojine: iskustva i najbolja praksa.

Narednog dana, u okviru diskusije koja je vođena o mogućim oblicima saradnje između zemalja duž “Kaiša i puta”, kada je reč o sprovođenju prava intelektualne svojine, mr Vladimir Marić imao je zapaženo izlaganje koje se odnosilo na najvažnije aktivnosti u pravcu jačanja državnih kapaciteta radi efikasnije zaštite intelektualne svojine. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu upoznao je prisutne sa ključnim rezultatima koje je Srbija postigla u poslednjih nekoliko godina u oblasti zaštite intelektualne svojine i daljim planovima naše zemlje kada je reč o ovoj oblasti.

Nakon zasedanja Mr Vladimir Marić primljen je od strane gospodina Vang Honga, Generalnog direktora Pekinškog zavoda za intelektualnu svojinu, koji mu je u ime gospodina Čang Guija, Direktora Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Narodne Republike Kine i u svoje lično ime, izrazio zahvalnost na predsedavanju trećom tačkom dnevnog reda i na uspešnom izlaganju u drugom delu Konferencije. Generalni direktor Pekinškog zavoda za intelektualnu svojinu naveo je da Narodna Republika Kina izuzetno ceni učešće Srbije na Visokoj konferenciji u Pekingu i doprinos koji je tom prilikom dala.

Mr Vladimir Marić se zahvalio na ukazanoj časti, izrazio zahvalnost što je Srbiji pružena mogućnost da učestvuje na tako značajnom skupu i izrazio nadu da će se saradnja Republike Srbije i Narodne Republike Kine i u budućnosti nastaviti.

Skup je završen usvajanjem “Zajedničke inicijative za jačanje saradnje između zemalja duž Kaiša i puta na polju intelektualne svojine”.