Obaveštenje o koordinacionom telu za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine

http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1740

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. maja 2016. godine donela Odluku o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji.

Ovom odlukom je za rukovodioca Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine imenovana prof. dr Vera Dondur, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za zamenika rukovodioca Koordinacionog tela imenovan je mr Vladimir Marić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu. Za članove koordinacionog tela imenovani su Tatjana Rajović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina i Mikailo Tijanić, šef Odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u Ministarstvu unutrašnjih poslova.