Saopštenje organizacije IFPI povodom strategije Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište

9. decembar 2015.

Evropska komisija je danas predstavila strategiju za jedinstveno digitalno tržište u kojoj se predlažu “inicijalni koraci za povećanje pristupa onlajn sadržajima i utvrđuje vizija za modernizaciju autorskopravne regulative u Evropskoj uniji”. Pojedinosti o ovoj strategiji Komisije mogu se naći ovde.

Današnja najava planova Komisije u pogledu autorskog prava predstavlja priliku za efikasniju podršku kreativnim sektorima Evrope i njihovom razvoju u digitalnom svetu.  35% muzičke industrije u Evropi već se nalazi u digitalnom formatu, a potrošači na raspolaganju imaju 43 miliona pesama i približno 200 servisa. Portabilnost već dugo predstavlja značajnu karakteristiku digitalnih muzičkih servisa, što korisnicima omogućava da svojim sadržajima pristupe odakle hoće, kad hoće i kako hoće.

U praktičnom smislu, Komisija se u današnjem saopštenju usredsređuje na nekoliko pitanja, uključujući preispitivanje uloge onlajn platformi u odnosu na autorsko pravo, i potvrđuje značaj adekvatne zaštite i poštovanja prava intelektualne svojine u Evropi kao preduslova za rast digitalnog tržišta.