Vest o potpisanom Protokolu o međusobnoj saradnji

Poslovno udruženje kablovskih operatera-PUKOS i Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS zaključili su 10.12.2015. godine Protokol o međusobnoj saradnji kojim su bliže odredili odnos organizacije OFPS i reemitera počev od stupanja na snagu Jedinstvene tarife za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija („Službeni glasnik RS“, broj 53/2015), odnosno od 01.07.2015. godine.