Organizacija IFPI pozdravlja novu inicijativu za onlajn muziku u Francuskoj

29. septembar 2015.

Organizacija IFPI danas je pozdravila sporazum koji su postigli subjekti muzičke industrije u Francuskoj sa ciljem unapređenja legalnog tržišta digitalne muzike i uvećanja vrednosti muzike za sve nosioce prava.

Ovaj dobrovoljni sporazum promoviše posrednik francuske vlade Marc Schwartz, koji je u maju ove godine angažovan da predvodi razgovore o razvoju delatnosti onlajn muzike između producenata, izvođača i predstavnika digitalnih platformi. Oni će sarađivati u cilju davanja doprinosa održivoj muzičkoj industriji, raznovrsnosti i inovacijama, jasnoći raspodele prihoda i pravičnoj vrednosti za diskografe.

“Sporazum za pravičan razvoj onlajn muzike” najavila je danas pred francuskim parlamentom ministarka kulture Fleur Pellerin.

U sklopu podrške ovom sporazumu francuska vlada će nastaviti da se zalaže za autorsko pravo u Evropi i širom sveta. Konkretno, vlada će zatražiti pojašnjenje regulative koja se odnosi na platforme za distribuciju sadržaja putem interneta.

Reagujući na najavu ovog sporazuma u Francuskoj, generalni direktor organizacije IFPI Frances Moore istakao je da: “diskografska industrija posluje sa uspehom u digitalnom svetu jer prihvata promene, licencira muzičke sadržaja gde god je to moguće i prilagođava svoje poslovanje novim modelima. Današnja najava iz Francuske najnoviji je korak na tom putu i predstavlja pozitivnu inicijativu, koju mi pozdravljamo.

Diskografske kuće u Francuskoj dogovorile su se da sarađuju sa udruženjima izvođača i digitalnim servisima radi postizanja važnih ciljeva: uvećanja vrednosti muzike za sve imaoce prava, daljeg razvoja uspešnog i održivog muzičkog okruženja i postizanja bolje jasnoće i razumevanja načina distribucije prihoda različitim licima. Uz to, radiće i na obezbeđivanju i unapređivanju raznovrsnosti ponude digitalnih sadržaja među stotinama legalnih onlajn servisa koji su dostupni potrošačima”.