UDS i Institut za javnu politiku: U Privrednoj komori Srbije 02.11.2015.godine – panel diskusija o zaštiti autorskih i srodnih prava!

Unija diskografa Srbije kreće u novu ofanzivu za zaštitu autorskih i srodnih prava na ovim prostorima. U saradnji sa Institutom za javnu politiku, u Privrednoj komori Srbije 2. novembra biće održana panel diskusija o zaštiti autorskih i srodnih prava, koja su izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima iz 2012. godine značajno ograničile prava autora, dovele do diskriminacije privrednih subjekata i ugrozile načelo jednakog pravnog položaja na tržištu.

Institut, koji se aktivno bavi javnom politikom u oblasti zaštite intelektualne svojine, zajedno sa Unijom diskografa smatra da su države koje se najuspešnije bore protiv piraterije upravo one sa
najuspešnijim ekonomijama, pa predlaže da upravo Privredna komora Srbije, kao ključna institucija podstakne javni dijalog u vezi sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

– Dosadašnje neadekvatno menjanje propisa dovelo je do smanjenja stepena zaštite intelektualnog kapitala.
Usvajanjem spornog Zakona učinjen je korak unazad u procesu evrointegracija Srbije i onemogućeno je
članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što je, kako smatraju u Institutu za javnu politiku i Uniji diskografa Srbije učinilo da se na ovom polju upali „crveni alarm“ i da se stvari u uređenju zaštite intelektualne svojine moraju što brže i preciznije popraviti, jer bez uređenja ovog sektora Srbiji će vrata EU biti – zatvorena.