Produženje roka sporazuma za korisnike iz reda javnog saopštavanja

U skladu sa odlukom Upravnog odbora od 29.01.2015. godine, Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS korisnicima iz reda javnog saopštavanja daje mogućnost da zaključe sporazum o načinu i dinamici izmirenja svojih dugovanja. Onim korisnicima koji duguju bruto osnovni dug i sudske troškove u iznosu manjem od 20.000,00 dinara odobrava se popust od 20% na iznos glavnog duga, oprost kamate i otplata duga u 5 rata, a korisnicima koji duguju bruto osnovni dug i sudske troškove u iznosu većem od 20.000,00 dinara, odobrava se popust od 20% na iznos glavnog duga, oprost kamate i otplata duga u 10 rata.

 Uslov za otplatu dugovanja na napred navedeni način je dostavljanje:

-blanko menice registrovane u Registru menica i ovlašćenja kod Narodne banke Srbije,

-zahteva za registraciju menice,

-kartona deponovanih potpisa,

-OP obrasca i

-meničnog ovlašćenja (čiji model možete pronaći ovde).

 Za sve dodatne informacije kontaktirati organizaciju OFPS svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova na brojeve telefona 011/4049090, 4049091, 4049092 i 4049093.