Zaključen Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da je 14. januara 2015. godine zaključen Sporazum o jedinstvenoj tarifi za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova, koji su zaključile Organiazcija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI i Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS s jedne strane i Javna medijska ustanova “Radio televizija Srbije” i Javna medijska ustanova “Radio televizija Vojvodine” s druge strane.