IFPI Austrija – austrijska muzička industrija poziva na blokiranje četiri piratska internet sajta

Blokiranje je legitiman način zaštite prava

Evropski sud pravde, svojom presudom od 27. marta 2014 godine, i Vrhovni sud Austrije, svojim rešenjem od 24. juna 2014. godine, odobrili su blokiranje internet sajtova kao legitimno sredstvo zaštite prava intelektualne svojine.

Provajderi internet usluga (ISP) stoga moraju blokirati pristup sajtovima na kojima se u velikoj meri krše prava intelektualne svojine. Ova odluka predstavlja konačni rezultat oglednog predmeta koji je trajao četiri godine i u kome je austrijska filmska industrija tužila internet provajdera UPC u vezi sa internet sajtom kino.to.

Austrijska muzička industrija je pažljivo razmotrila ove sudske odluke, te je uputila dopise na adrese četiri vodeća internet provajdera sa zahtevom da korisnicima blokiraju pristup ka sledeća četiri sajta: thepiratebay.seisohunt.to1337x.to i h33t.to. U dopisima je dat rok do 14. avgusta za primenu mera blokiranja sajtova.

Piratski portali poznati širom sveta

Sva četiri navedena internet sajta omogućavaju pristup sadržajima kojima se krše prava intelektualne svojine, tako što korisnike usmeravaju ka sadržajima zaštićenim autorskim pravom bez dozvole imalaca autorskog prava, pri čemu neki od ovih sajtova ostvaruju prihode od reklamiranja.

U pitanju su piratski portali koji su poznati širom sveta i za koje su izdati nalozi za blokiranje u nekoliko evropskih država. Primera radi, pristup sajtu thepiratebay.se je već blokiran u Belgiji, Danskoj, Finskoj, Irskoj i Velikoj Britaniji. Inicijalni operateri sajta thepiratebay.se su već osuđeni u Švedskoj zbog kršenja autorskog prava velikih razmera.

Generalni direktor IFPI Austrija ističe da se “pravni osnov za blokiranje internet sajtova u Austriji zasniva na četvorogodišnjem oglednom predmetu koji je razmatran i pred Evropskim sudom pravde. Sada na umeren način koristimo ovaj pravni osnov. Od internet provajdera smo zatražili da blokiraju pristup ka četiri internet sajta koji su širom sveta poznati kao BitTorrent portali na kojima se sistematski krše prava intelektualne svojine. Dakle, od provajdera samo tražimo da blokiraju ova konkretna četiri internet sajta”.