Dana 11.04.2014. godine organizacije Sokoj, PI i OFPS potpisale su Aneks 3 Sporazuma o objedinjenoj naplati naknade

Dana 11.04.2014. godine organizacije Sokoj, PI i OFPS potpisale su Aneks 3 Sporazuma o objedinjenoj naplati naknade za javno saopštavanje autorskih dela i jedinstvene naknade interpretatora i proizvođača fonograma za javno saopštavanje interpretacija i fonograma, kojim je organizaciji Sokoj ustupljeno pravo da u periodu od 01.04.2014. godine do 31.12.2014. godine vrši naplatu naknade za javno saopštavanje kako za autore, tako i za proizvođače fonograma i interpretatore, i to putem zajedničke mreže zastupnika na terenu.