Potpisan Aneks sporazuma između organizacija Sokoj, PI i OFPS

Organizacija muzičkih autora – Sokoj, Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI i Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS zaključile su 23. januara 2014. godine Aneks sporazuma o objedinjenoj naplati naknade za javno saopštavanje muzičkih dela i jedinstvene naknade interpretatora i proizvođača fonograma za javno saopštavanje interpretacija i fonograma. Sve informacije o aneksu sporazuma mogu se dobiti na brojeve telefona 011/404-90-90, 404-90-91, 404-90-92, 404-90-93.