Nakon 100 miliona obaveštenja o pirateriji, vreme je da Google preduzme razumne mere kako bi pomogao u borbi protiv kršenja autorskog i srodnih prava

Autor: Frances Moore, generalni direktor organizacije IFPI

13. januar 2014. godine

Ove nedelja predstavlja prekretnicu za svetsku industriju snimljene muzike i naše napore da stvorimo uspešnu delatnost licencirane digitalne muzike – kompaniji Google smo poslali stomilionito obaveštenje o pirateriji.

Naime, mi smo tokom prethodne dve i po godine više od sto miliona puta obavestili ovaj vodeći svetski internet pretraživač o tome da se na njemu nalaze linkovi ka sajtovima sa muzičkim sadržajima kojima se krše autorsko i srodna prava jer se za njihovo korišćenje muzičkim umetnicima, tekstopiscima i proizvođačima fonograma ne daje nikakva naknada.

Međutim, to je samo jedan deo linkova na Google koji vode ka sajtovima sa piratskim sadržajima budući da ovaj pretraživač ograničava broj obaveštenja o pirateriji koji mogu da pošalju nosioci autorskog i srodnih prava.

Kompanija Google, čija tržišna vrednost iznosi više od 370 milijardi dolara, usmerava korisnike interneta ka nezakonitim izvorima muzičkih sadržaja. Time se ne nanosi šteta samo muzičkim kućama, čiji prihodi su tokom poslednje decenije opali za 40 % i iznose 16,5 milijardi dolara, već se urušava i poslovanje više od 500 ovlašćenih digitalnih muzičkih servisa širom sveta, koji korisnicima interneta nude čak 30 miliona muzičkih numera. Kako očekivati da ove legitimne kompanije dostignu puni potencijal kada ih najveći internet pretraživač na svetu ne postavlja ispred piratskih sajtova u svojim rezultatima pretrage?

Kompanija Google je javno izrazila spremnost da odigra svoju ulogu u borbi protiv kršenja autorskog prava na internetu. U avgustu 2012. godine je navela da će uzimati u obzir broj punovažnih upozorenja o uklanjanju sadržaja zaštićenih autorskim pravom koje dobije za svaki internet sajt i da će to uticati na njihovo eventualno niže rangiranje u rezultatima pretrage.

Nažalost, muzička industrija nije bila svedok osetno nižeg rangiranja sajtova u pogledu kojih se šalje veliki broj obaveštenja o pirateriji. Ukoliko na Google pretraživaču ukucate ime nekog pevača i pored njega pojam „mp3“ na prvoj stranici sa rezultatima i dalje preovlađuju linkovi ka piratskim sajtovima.

Istina je da Google ne postiže uverljive rezultate uprkos svojim tvrdnjama da pomaže u borbi protiv piraterije. Istraživanja pokazuju da internet pretraživači predstavljaju glavnu arteriju ka ilegalno postavljenim muzičkim sadržajima. Anketa Digital Entertainment Survey 2013, koju je obavila advokatska firma Wiggins, pokazuje da 65% korisnika interneta koji redovno pristupaju nezakonito postavljenim sadržajima koristi internet pretraživače za njihovo pronalaženje.

Želeli bismo da Google i drugi internet pretraživači preuzmu odgovorniju ulogu u podsticanju bezbednog i zakonitog korišćenja interneta. Naša istraživanja ukazuju na to da se i potrošači slažu sa ovim stavom – prema podacima agencije Ipsos MediaCT, 60% korisnika interneta širom sveta smatra da bi internet pretraživači u rezultatima pretrage trebalo da daju prednost licenciranim muzičkim servisima u odnosu na piratske sajtove.

Organizacija IFPI i sa njom povezane organizacije, uključujući američku RIAA i BPI iz Velike Britanije, pozivaju internet pretraživače da preduzmu razumne mere u borbi protiv kršenja autorskog i srodnih prava na internetu. Predstavnici industrije fonograma im upućuju sledećih pet zahteva:

·         Ispunite svoje plemenito obećanje da ćete sajtove sa velikim brojem upozorenja o pirateriji postavljati niže u rezultatima pretrage.

·         Postarajte se da „uklanjanje“ pesme zaista bude uklanjanje, a ne privremena nedostupnost nakon koje se za dve sekunde ponovo postavi ista pesma.

·         Pomozite potrošačima da lakše pronađu legitimne izvore muzičkih sadržaja – na primer postavljanjem ikonice koja označava ovlašćene internet sajtove.

·         Promenite način na koji funkcioniše automatsko kompletiranje pojmova za pretragu tako da više ne upućuje na piratske sajtove.

·         Postarajte se da politika koju tvrdite da primenjujete na prestupnike koji više puta čine iste nedozvoljene radnje ne bude mrtvo slovo na papiru – zašto i nakon nekoliko miliona obaveštenja o kršenju autorskog prava vezanih za isti internet sajt to nema nikakvog uticaja na rezultate internet pretrage?

Google treba da da svoj doprinos kako bi internet postao bezbedno mesto za obavljanje zakonite trgovine. Naime, ova kompanija je pokrenula sopstveni muzički streaming servis koji je licenciran od strane muzičkih produkcijskih kuća i koji je dobio veliki broj pohvala. Uz to, kompanija je preduzela izvesne mere za poboljšavanje svog odgovora na obaveštenja o pirateriji koja joj upućuju nosioci prava.

Međutim, Google poseduje tehnološka znanja pomoću kojih može da uradi više, a prema svojim korisnicima koji pretražuju muzičke sadržaje na internetu ima obavezu da prestane da ih preplavljuje linkovima koji vode na sajtove na kojima se krši autorsko pravo.

Muzička industrija širom sveta ulaže 4,5 milijardi dolara godišnje u unapređivanje, otkrivanje i promovisanje muzičkih umetnika, čime obezbeđuje stalno nove sadržaje koji ljude vezuju za digitalne servise i korišćenje najnovijih elektronskih uređaja.

Da bi joj omogućili da nastavi tako, vodeće tehnološke kompanije poput Google-a treba da pokažu više poštovanja za autorsko pravo. Ukoliko naprave taj korak, onda zajedno možemo izgraditi održivo digitalno tržište koje će nastaviti da stvara sjajnu muziku i pruža fantastično iskustvo korisnicima širom planete.