IFPI konferencija Brisel 2013

10. i 11. oktobra 2013. godine u Briselu je održan redovni IFPI PRC (Performance Rights Committee) sastanak, na kojem su učestvovali predstavnici OFPS-a,Predsednik Nadzornog odbora Mioljub Krsmanović,član Nadzornog odbora Rodoljub Stojanović  i Koordinator za medjunarodnu saradnju OFPS – Radisavljević Aleksandar