Evropskom parlamentu predloženo uvođenje posebne naknade za privatne kopije u „digitalnim ormarićima“

Predlog da se uvede naknada za „digitalne ormariće“ u kojima korisnici skladište svoju muziku na cloud servisima predstavljen je Evropskom parlamentu.

Ovaj predlog podneo je francuski poslanik u Evropskom parlamentu Francoise Castex, koji tvrdi da „privatne kopije zaštićenih dela dobijene kompjuterskom cloud tehnologijom mogu imati istu svrhu kao i kopije koje se prave putem tradicionalnih i digitalnih medija i materijala za snimanje.“

Navedeni pristup već duže vreme zagovara muzička industrija budući da digitalni ormarići na cloud servisima postaju sve zastupljeniji i da veliki broj kompanija, uključujući Apple i Amazon, nude takve usluge svojim klijentima.

U Evropi postoje posebne naknade koje se plaćaju na fizičke proizvode koji se koriste za umnožavanje u privatne svrhe, poput praznih kompakt diskova i kaseta, na osnovu kojih se nosiocima autorskog i srodnih prava pruža izvesna naknada po osnovu umnožavanja zaštićenih dela, ali takav mehanizam za sada ne postoji za cloud tehnologiju.

U Velikoj Britaniji se o pitanju umnožavanja u privatne svrhe vodi šira debata jer u njoj ne postoje nikakve naknade po ovom osnovu – čak ni za prazne kompakt diskove.

Predlog za uvođenje posebne naknade za digitalne ormariće na cloud servisima naišao je na otpor poslanika Piratske partije u Evropskom parlamentu, Christiana Engstroma, koji tvrdi da je „sam princip nametanja naknada potpuno pogrešan“. 

„Trebalo bi da smanjujemo naknade, a ne da ih povećavamo“, istakao je ovaj poslanik.

Podaci Evropske komisije pokazuju da iznos naknada prikupljenih u 23 od 28 zemalja članica Evropske unije trenutno iznosi 600 miliona dolara.