Obaveštenje o promeni sedišta Organizacije OFPS

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS Vas ovim putem obaveštava da će počev od 01.09.2013. godini biti izvršena promena sedišta, te da će se organizacija OFPS od navedenog datuma nalaziti na adresi Masarikova 5, poštanski  fah 261, XIX sprat, Beograd-Palata Beograd.

Takođe, počev od 01.09.2013. godine, za sva Vaša dodatna pitanja i potrebne informacije, organizaciji ćete moći da se obratite i telefonskim putem na izmenjene brojeve telefona, i to:

011/4049090, 4049091, 4049092, 4049093.

Potrebna obaveštenja uvek možete pronaći  i na zvaničnoj internet stranici organizacije: www.ofps.org.rs.