Objavljen Protokol o primeni jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

U Službenom glasniku RS broj 92/12 od 26. septembra 2012. godine objavljen Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu. Protokolom su propisane posebne pogodnosti za plaćanje posebne naknade za obveznike koji potpišu ugovor o plaćanju posebne naknade i redovno izvršavaju svoje obaveze plaćanja posebne naknade, kao i za one koji u započetim sudskim postupcima plate samo nastale sudske troškove organizacijama koje su pokrenule postupke, odnosno koji plate PDV koji su kolektivne organizacije ranije platile. Organizacije su se obavezale da povuku ranije podnete tužbe u sudskim postupcima u kojima obveznici posebne naknade plate sudske troškove. Protokol stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku, dakle 04. oktobra 2012. godine.