Postignut dogovor između IT sektora i OFPS-a, SOKOJ-a I PI

U prostorijama kompanije Comtrade group u Beogradu 24.04.2012 godine ,postignut je sporazum između udruženja informatičke delatnosti (IT sektor) i kolektivnih organizacija za zaštitu autorskih i srodnih prava (OFPS, SOKOJ i PI) oko tarife za naplatu posebne naknade za muzički dinar.

Ujedno su rešeni i svi problemi koji su u prošlosti proistekli oko nemogućnosti postizanja sporazuma koji odgovara i jednoj i drugoj strani, tako da neće trpeti ni korisnici usluga i kupci proizvoda iz IT industrije, ali ni nosioci autorskih i srodnih prava.

Sporazum stupa na snagu 1. maja 2012. i napravljen je u zajedničkom interesu IT industrije i nosioca autorskih i srodnih prava. Na sastanku je zaključeno i da samo partnerskim odnosom muzička i IT industrija mogu i moraju da nastupaju, i da samo poštujući domaće zakone i međunarodne normative mogu da pomognu da i u ovom segmentu postanemo deo Evropske zajednice.

U ime tri kolektivne organizacije,

Aleksandar Jovanović, PR OFPS-a.