Obaveštenje za javnost organizacija OFPS i PI za korisnike iz reda javnog saopštavanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija

Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI obaveštavaju javnost da u 2012. godini neće naplaćivati jedinstvenu naknadu za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u zanatskim radnjama. Kompletan tekst obaveštenja možete pronaći ovde.