Izjava Organizacije IFPI

Izjava organizacije IFPI povodom odluke Evropskog suda pravde u predmetu Scarlet

24. novembar 2011. godine

Fransis Mur (Frances Moore), izvršni direktor organizacije IFPI:

„Ova presuda će doprineti našim naporima da zaštitimo kreativne sadržaje na internetu. U njoj se potvrđuje stav da se od internet provajdera i drugih posrednika može zahtevati da preduzmu mere protiv sadašnjih i budućih povreda prava putem interneta, i ponovo naglašava značaj zaštite prava intelektualne svojine kao jednog od temeljnih prava. U ovom konkretnom slučaju, sud je kao preširoku odbio meru filtriranja sadržaja koju je predstavio belgijski sud. Međutim, to ne utiče na vidove saradnje internet provajdera za koje se zalaže organizacije IFPI, uključujući i metode koji se već primenjuju u mnogim zemljama širom Evrope, poput metode postepenog odgovora i blokiranja internet sajtova kojima se krše propisi.“