Proizvođači fonograma pozdravljaju odluku EU o produžetku trajanja zaštite srodnih prava

Brisel, 12. septembar 2011. godine

Međunarodna industrija fonograma pozdravila je današnju odluku Evropske unije o produžetku trajanja zaštite intelektualnih prava interpretatora i proizvođača fonograma sa 50 na 70 godina.

Ovu odluku je sledećim rečima pozdravio Plasido Domingo (Plácido Domingo), predsedavajući organizacije IFPI koja zastupa interese proizvođača fonograma širom sveta: „Odluka da se u Evropi produži period zaštite prava koja se odnose na snimljenu muziku predstavlja sjajnu vest za izvođače. Umetnici koji su na početku svoje karijere imaće koristi od uvećanih prihoda koji će biti na raspolaganju za investiranje u nove talente. Afirmisani umetnici će imati koristi od svog rada tokom čitavog života. To je od posebnog značaja u današnje vreme kada je muzika dostupna širom sveta putem ovlašćenih digitalnih servisa.

Ovim produženjem perioda zaštite, odnosno smanjivanjem jaza između perioda zaštite prava koji se pružaju snimljenim izvedbama i autorskim kompozicijama ukazuje se i na značaj uloge interpretatora u uspehu koji postižu pesme“.

Izvršni direktor organizacije IFPI Fransis Mur (Frances Moore) dodao je sledeće: „Ova odluka predstavlja pobedu pravičnosti budući da njom Evropska unija izvođačima i producentima pruža tretman kakav zaslužuju. Produženjem perioda zaštite srodnih prava na 70 godina smanjuje se jaz između Evrope i njenih međunarodnih partnera, čime se stvaraju bolji uslovi za investiranje u nove talente.

Više od 38.000 umetnika i izvođača založilo se za produženje perioda zaštite prava, što su podržali i nosioci autorskih i srodnih prava iz celog evropskog muzičkog sektora. Njihovi zahtevi su prihvaćeni i mi se zahvaljujemo Evropskoj komisiji na viziji koju je imala prilikom donošenja ove Direktive, Evropskom parlamentu na svesrdnoj podršci i zemljama članicama, kojima ovom prilikom predsedava Poljska, na tome što su ovo produženje perioda zaštite sprovele u delo“.

Napomena za urednike

Direktivom EU produžava se period zaštite intelektualnih prava interpretatora i producenata muzičkih dela sa 50 na 70 godina, čime se položaj evropskih umetnika i proizvođača na bolji način usklađuje sa vidom zaštite koji se pruža autorima i kompozitorima (autorska prava traju za života plus 70 godina).

Pored toga, ovom Direktivom se smanjuje razlika između perioda zaštite srodnih prava u Evropi i u drugim zemljama i regionima, gde se period zaštite kreće od 70 do 95 godina.

Predlog Direktive o produženju perioda zaštite podnela je Evropska komisija 2008. godine i o njemu je Evropski parlament glasao 2009. godine. Direktivu je danas u Briselu usvojio Savet ministara EU. Ovaj zakonodavni okvir će vlade država članica primeniti u roku od dve godine od dana objavljivanja Direktive u Službenom glasniku EU.

O IFPI

IFPI je organizacija koja promoviše interese međunarodne industrije fonograma širom sveta. Njeno članstvo čini oko 1.400 velikih i nezavisnih kompanija iz 65 zemalja, kao i povezana nacionalna udruženja iz ove delatnosti u 45 zemalja.

 

Za dodatne informacije kontaktirati:
London: Adrian Strain 
ili Alex Jacob
Tel: +44 (0)20 7878 7935 (
Kancelarija za medije)
Brisel: Daniel Friedlaender
Tel: +32 (0)2 511 9208