Kreativni sektor širom sveta pozdravlja preuzimanje obaveza od strane lidera G8 u pogledu intelektualne svojine

27. maj 2011.

Predstavnici kreativnog sektora širom sveta pozdravili su preuzimanje obaveza u pogledu zaštite intelektualne svojine od strane članica Grupe 8 na samitu održanom danas u Dovilu (Deauville) u Francuskoj

Čelnici 16 organizacija su povodom zaključaka samita G8 izdali sledeće zajedničko saopštenje:

„Kao predstavnici kreativnog sektora pozdravljamo privrženost lidera Grupe 8 merama koje će obezbediti napredak digitalnog okruženja zasnovan na vladavini zakona.

Drago nam je što je na samitu G8 u Dovilu prepoznata potreba za stvaranjem pravnog okvira koji će doprineti efikasnom sprovođenju zakona. Takođe pozdravljamo posvećenost Grupe 8 obezbeđivanju efikasnih mera protiv kršenja prava intelektualne svojine u digitalnom svetu. Naš zajednički cilj je kreiranje odgovornog onlajn tržišta koje će jednako koristiti potrošačima, stvaraocima koje predstavljamo i razvoju legitimne trgovine.

Naš sektor, koji obuhvata književnu izdavačku delatnost, film, igre, kao i muzičku i televizijsku industriju, jedna je od ključnih komponenti svetske privrede. Mi predstavljamo jedan od glavnih izvora kulturnog stvaralaštva, radnih mesta, ekonomskog razvoja i poreskih prihoda.

U svakoj zemlji postoje umetnici, kompozitori, autori i izvođači čiji doprinos nacionalnom kulturnom i ekonomskom blagostanju zavisi od mogućnosti zaštite njihovih prava, kako u fizičkom svetu tako i na internetu.

Obaveze koje su preuzeli lideri Grupe 8 obezbediće uslove za razvoj nacionalnih kreativnih sektora u digitalnom okruženju zasnovanom na vladavini zakona, sa svim pozitivnim aspektima koje će takav razvoj imati u pogledu zapošljavanja, kulturnog diverziteta i privrednog rasta.“

Potpisnici

Alison Wenham, izvršni direktor Asocijacije nezavisnih muzičkih produkcijskih kuća (AIM)

G. Robert Hooijer, v.d. generalnog direktora Međunarodne konfederacije udruženja autora i kompozitora (CISAC)

Dominick Luquer, generalni sektretar Međunarodne federacije glumaca (FIA)

Victor Hadida, predsednik Međunarodne federacije udruženja filmskih distributera (FIAD)

Luis Alberto Scalella, predsednik Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata (FIAPF)

John Smith, predsednik Međunarodne federacije muzičara (FIM)

Kim Bayley, direktor Globalne asocijacije prodavaca zabavnih sadržaja – Evropa (GERA Europe)

Jean Prewitt, predsednik i izvršni direktor Udruženja nezavisnog filma i televizije (IFTA)

Ger Hatton, generalni sekretar Međunarodne konfederacije muzičkih izdavača (ICMP)

Frances Moore, izvršni direktor organizacije IFPI koja predstavlja industriju fonograma širom sveta

Jens Bammel, generalni sektretar Međunarodnog udruženja izdavača (IPA)

Paul Solleveld, predsednik Međunarodne video federacije (IVF)

Christopher J. Dodd, predsedavajući i izvršni direktor Američke filmske asocijacije (MPA)

Johannes Studinger, načelnik Globalnog udruženja za medije, zabavne sadržaje i umetnost (UNI MEI)

Jay D. Roth, nacionalni izvršni direktor Američkog udruženja režisera (DGA)

Matthew D. Loeb, međunarodni predsednik Međunarodnog saveza pozorišnih delatnika, filmskih tehničara, umetnika i udruženja zanatlija Sjedinjenih Država, američkih teritorija i Kanade (IATSE)

Za dodatne informacije kontaktirati
Adriana Straina ili Alexa Jacoba, IFPI London
E-mail: adrian.strain@ifpi.org
 / alex.jacob@ifpi.org
Tel: +44 (0)20 7878 7935 (kancelarija za medije)