Obaveštenje o održavanju konferencije Global Performance Rights Cometee u Londonu

Na svetskoj konferenciji odrzanoj u Londonu 10. i 11. maja 2011 , u organizaciji IFPI-a  pod nazivom Global Performance Rights Commetee   ucestvovali su  predstavnici OFPS   predsednik  skupštine  gosp. Mioljub  Krsmanovic  , član  Upravnog odbora gosp. Nešović Slobodan i koordinator za medjunarodnu saradnju Aleksandar  Radisavljević