AMERIČKO UDRUŽENJE MUZIČKE INDUSTRIJE PODNELO IZVEŠTAJ KANCELARIJI TRGOVINSKOG PREDSTAVNIKA SAD, U KOJEM IZNOSI KLJUČNE GLOBALNE PROBLEME U VEZI SA AUTORSKIM PRAVOM

Posebno se ukazuje na kontinuirane nedostatke u zaštiti intelektualnih prava u Španiji, Rusiji, Kini i Kanadi

VAŠINGTON – Američko udruženje muzičke industrije (RIAA), zajedno sa udruženjima koja predstavljaju druge sektore u oblasti autorskog prava u Americi i čine Međunarodnu alijansu za intelektualnu svojinu (IIPA), danas je predala opsežne komentare Kancelariji trgovinskog predstavnika SAD (USTR) u vezi sa „specijalnom odredbom 301“ američkog zakona. U skladu sa ovom specijalnom odredbom, od USTR se zahteva da identifikuje države koje ne pružaju adekvatnu i efikasnu zaštitu intelektualne svojine Sjedinjenih Američkih Država. Primerak izveštaja dostupan je na internet-sajtu IIPA i možete ga preuzeti ovde.

Neil Turkewitz, izvršni potpredsednik RIAA za međunarodna pitanja, je ovom prilikom dao sledeću izjavu:

„Ovogodišnji dokument fokusira se na poražavajuće štetan uticaj internet piraterije na muzički sektor i ukazuje na potrebu da se obezbede zakonodavne, regulatorne i izvršne reforme kako bi se rešio problem koji podriva kreativne zajednice širom sveta. Pojedina muzička tržišta su praktično nestala usled nespremnosti državnih organa da se obračunaju sa krađom na internetu, što je možda najvidljivije u Španiji, gde je u prethodnih pet godina obim tržišta smanjen za 55% i gde već dve godine nijedan novi španski umetnik nije uspeo da se probije među 50 najuspešnijih. I druga tržišta nastavljaju da funkcionišu u haotičnim uslovima, kao što je na primer tržište Rusije i Kine u kojima se nalaze najozloglašeniji piratski sajtovi na svetu: ruski „vKontakte“ kinseki „Baidu“. Meksičko tržište nastavlja da propada pod teretom piraterije, što za posledicu ima za 45% manje domaćih izdanja u odnosu na period od pre pet godina. Ovo ukazuje na to da društvo trpi kako kulturne tako i ekonomske gubitke kada neadekvatno odgovori na izazove koje postavlja piraterija. Kanadska vlada je iz neobjašnjivih razloga dočekala još jednu godinu bez modernizacije režima zaštite autorskog prava i zadržala pravni okvir koji nije ustanju da odgovori na postojeće probleme.“

„Procenjuje se da u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno ima 17% manje profesionalnih muzičara nego pre 10 godina. Iako internet muzičarima nudi neprevaziđene mogućnosti da dopru do publike na globalnom nivou, nažalost, sve je manje mogućnosti da muzičari zarade za život baveći se ovom umetnošću. Ipak, raduje to što ovaj proces nije nepopravljiv i što ne predstavlja posledicu nepromenljivih prirodnih zakona. Mi možemo i moramo stvoriti okruženje u kom se vrednuje kreativnost, koje pruža podsticaje za ulaganje u stvaralaštvo i originalna kulturna ostvarenja. Mada je nesporno da postoje komplikovani problemi koji okružuju ovu delatnost, put ka odgovornijem internet prostoru je pravo ispred nas – državni organi ne smeju pružati utočišta onima koji širom sveta nezakonito profitiraju od tuđih kreativnih dela. U odgovornom kulturnom okruženju nema mesta za kompanije poput „Baidu“ i „vKontakte“, koje pružaju muzičke usluge bez dozvole stvaralaca. Nema mesta servisima koji omogućavaju krađu muzičkih dela. I svakako da nema mesta preduzećima koja se razvijaju na osnovu korišćenja nezakonitih sadržaja, a potom se od njih zahteva samo da takve sadržaje uklone kada ih o tome obavesti imalac autorskog prava. Taktika „uhvati me ako možeš“ zasigurno nije recept za održivu američku kreativnost.“  

„Ohrabrujući su nagoveštaji o rastućoj svesti u pogledu toga da postojeće stanje ne funkcioniše i da državni organi treba aktivno da se angažuju na obezbeđivanju odgovornosti u internet okruženju. Nakon nekoliko godina neaktivnosti, španska vlada je, kako izgleda, sve bliže preduzimanju važnog prvog koraka ka zauzdavanju bezakonja na internetu, a u Italiji se razmatraju mere koje će verovatno dati značajan podsticaj tamošnjom posrnulom tržištu. Od Evrope i Azije do Južne Amerike, vlade postaju sve svesnije toga da su društveni, ekonomski i kulturni gubici usled piraterije isuviše veliki da bi ih društva tolerisala i da je potrebno preći u akciju pre nego što investicije u originalna kulturna ostvarenja potpuno presuše. Nadamo se da će vlade reagovati brzo i da će usvojiti reforme i preduzeti mere iznete u našem izveštaju, što će dovesti do kulturne renesanse zasnovane na globalnoj mreži.“

#####

Američko udruženje muzičke industrije (RIAA) je organizacija za podršku i promociju kreativne i finansijske vitalnosti vodećih muzičkih kompanija. Članovi ovog udruženja su produkcijske kuće koje se ubrajaju u sam vrh svetske muzičke industrije. Članovi udruženja RIAA® stvaraju, proizvode, odnosno distribuiraju približno 85% ukupne legitimne snimljene muzike koja se proizvodi i prodaje u Sjedinjenim Američkim Državama.

RIAA ostvaruje svoju misiju kroz rad na zaštiti intelektualne svojine i prava umetnika i muzičkih produkcijskih kuća garantovanih Prvim amandmanom Ustava SAD, istraživanja u vezi sa potrošačima, delatnošću i tehničkim pitanjima, kao i kroz sprovođenje nadzora i analiza stanja saveznih zakona, propisa i politika. Pored toga, RIAA® sertifikuje nagrade za Gold®, Platinum®, Multi-Platinum™ i dijamantske tiraže, kao i Los Premios De Oro y Platino™ nagradu koja se dodeljuje za najprodavanije latinoameričke albume. 

 

Kontakt: 
Jonathan Lamy
Cara Duckworth
Liz Kennedy
202/775-0101