Obaveštenje o potpisanom sporazumu SOKOJ, PI i OFPS

U skladu sa članom 178. Zakona o autorskom i srodnim pravima, dana 27.12.2010. godine potpisan je Sporazum o visini troškova naplate i režimu raspodele posebne naknade, između organizacija SOKOJ, PI i OFPS.”