Obaveštenje o objavljivanju Ugovora o poslovnoj saradnji i Rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu o usvajanju zahteva za obnovu dozvole OFPS-a u Službenom glasniku Republike Srbije.

Dana 03.07.2010. u Službenom glasniku Republike Srbije, br: 45, objavljen je Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između Organizacije proizvođača fonograma Srbije i Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora kao i Rešenje Zavoda za zaštitu intelektualne svojine kojim se obnavlja dozvola za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja srodnog prava proizvođača fonograma, Organizaciji  proizvođača fonograma Srbije.