Obaveštenje o učestvovanju delegacije OFPS-a,Drugoj konferenciji IFPI u Vodicama,Hrvatska

U periodu od 17 do 19. juna 2010. godine u Vodicama, Hrvatska, održana je Druga IFPI konferencija proizvođača fonograma, na kojoj su prisustvovali i predstavnici Organizacije proizvođača fonograma Srbije: Petar Đurić, direktor, Dragan Paunović, rukovodilac Samostalne službe za kontrolu i evidentiranje, Aleksandar Krstić i Aleksandar Porubović, pravni zastupnici Organizacije,Mioljub Krsmanović-predsednik Skupštine i predsednik nadzornog odbora OFPS-a. Pored predstavnika Organizacije, učešće na konferenciji su uzeli predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, Hrvatske, predstavnici kolektivnih organizacija iz Hrvatske i Slovenije, predstavnici proizvođača fonograma iz Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Na konferenciji je razmatrana aktuelna problematika u oblasti kolektivnog ostvarivanja prava proizvođača fonograma u regionu i novosti u odnosu na Prvu konferenciju održanu u Beogradu u januaru 2010. godine.