Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu

Јedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu objavljena je u “Službenom glasniku RS” broj 52/2023 dana 23.06.2023. godine i primenjuje se od 01.07.2023. godine. Tarifu možete pogledati OVDE