Demanti na tekst objavljen u listu Press 24.10.2009.

Da biste videli kompletan tekst demanta, molimo Vas kliknite ovde.