Obaveštenje o potpisivanju bilateralnih ugovora

– Dana 23.09.2009. godine potpisan je ugovor o međusobnoj saradnji između kolektivne organizacije za zaštitu prava interpretatora, proizvođača fonograma i proizvođača videograma Ukrainian Music Alliance iz Ukrajne i Organizacije proizvođača fonograma Srbije.

– Dana 18.09.2009. godine potpisan je ugovor o međusobnoj saradnji između kolektivne organizacije za zaštitu prava interpretatora i proizvođača fonograma SENA iz Holandije i Organizacije proizvođača fonograma Srbije.