Direktor i stručne službe

Nikola Vilotić
Direktor OFPS
e-mail: nikola.vilotic@ofps.org.rs

Katarina Pavlović
Zamenik direktora OFPS
e -mail: katarina@ofps.org.rs

Sektor za pravne poslove
e-mail: pravni.sektor@ofps.org.rs
Pomoćnik direktora za pravne poslove
Katarina Pavlović
e-mail: katarina@ofps.org.rs

Sektor za emitovanje i reemitovanje
e-mail: sektor.emitera@ofps.org.rs
Pomoćnik direktora za emitovanje i reemitovanje
Uroš Lučić
e-mail: uros.lucic@ofps.org.rs

Sektor za obradu fonograma
e-mail: kosuljice@ofps.org.rs
Pomoćnik direktora za obradu fonograma, koordinator za međunarodnu saradnju
Aleksandar Radisavljević
alex.r@ofps.org.rs

Sektor za javno saopštavanje
e-mail: sektor.saopstavanja@ofps.org.rs
Pomoćnik direktora za javno saopštavanje
Gordana Čubrilo
e-mail: gordana@ofps.org.rs

Samostalna služba za kontrolu i evidentiranje
e-mail: kontrola@ofps.org.rs
Šef samostalne službe za kontrolu i evidentiranje
Dragan Paunović
e-mail: paun@ofps.org.rs

Sektor za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
e-mail: racunovodstvo@ofps.org.rs
Pomoćnik direktora za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
Petar Brajović
e-mail: petar.brajovic@ofps.org.rs

Sektor za opšte poslove
e-mail: info@ofps.org.rs
Pomoćnik direktora za opšte poslove
Danijela Knežević
e-mail: danijela@ofps.org.rs

Aleksandar Jovanović
Portparol OFPS
e-mail: aleksandar.jovanovic@ofps.org.rs

Za sve primedbe na rad O.F.P.S.-a možete se pismeno obratiti na e-mail:
zalba@ofps.org.rs