Upravni odbor

1. City records d.o.o. – Branislav Stojanović, predsednik Upravnog odbora

2. Metropolis music company d.o.o. – Mioljub Krsmanović, potpredsednik Upravnog odbora

3. Grand production d.o.o. – Aleksandar Popović

4. Menart d.o.o. – Tanja Krsmanović

5. JMU RTS – Vladimir Graić