Upravni odbor

1. City records – Branislav Stojanović, predsednik Upravnog odbora

2. Metropolis music company – Mioljub Krsmanović, potpredsednik Upravnog odbora

3. Grand production -Goran Šljivić (po ovlašćenju Mioljub Krsmanović)

4. Multimedia music – Rodoljub Stojanović

5. JMU RTS – Vladimir Graić