Skupština

Na osnovu člana 17. stav 1. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 29.11.2023. godine utvrđuje

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2024. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2024. godinu čine:

1. CENTRO-SCENA DOO
2. CITY RECORDS DOO
3. DISKOS DOO
4. FILM DANAS DOO
5. GOLD AUDIO VIDEO DOO
6. GRAND PRODUCTION DOO
7. HI-FI MUSIC DOO
8. I.T.M.M. DOO
9. IDJWORLD DOO
10. JD PRODUCTION DOO
11. JUGOTON – CROATIA RECORDS DOO
12. KAAP VS DOO
13. LAMPSHADE MEDIA DOO
14. MASCOM EC DOO
15. MELOS MARKETING DOO
16. MENART DOO
17. METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO
18. MIT STARČEVIĆ DOO
19. MULTIMEDIA MUSIC DOO
20. MUSIC STAR DOO
21. MUSIC STAR PRODUCTION DOO
22. ODLIČAN HRČAK DOO
23. PGP RTS
24. STARS MUSIC DOO
25. STUDIO MMI DOO
26. TAKE IT OR LEAVE IT DOO
27. ZAM DOO
28. ZLATKO TIMOTIĆ

Obrazloženje

Članom 17. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS propisano je da Godišnji saziv Skupštine za narednu godinu utvrđuje direktor Organizacije do 01.12. tekuće godine i objavlјuje na
internet stranici Organizacije. U Godišnjem sazivu Skupštine učestvuje 28 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih
konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 250 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u
Organizaciji gde su nesporno nosioci prava. Ukoliko je član Organizacije prijavio fonograme zajedno sa drugim nosiocem prava u određenom odnosu posedovanja prava, prilikom utvrđivanja da li taj član

ispunjava uslove za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine takvi fonogrami se neće računati kao celi fonogrami, već će se uzimati u obzir odnos posedovanja prava. Ukoliko član Godišnjeg saziva Skupštine ne prisustvuje i ne učestvuje na tri sednice uzastopno, a ne opravda svoje odsustvo, isti neće moći da bude u prvom sledećem utvrđenom Godišnjem sazivu Skupštine, nezavisno od toga da li ispunjava uslove. Direktor je u koordinaciji sa stručnim službama utvrdio listu 28 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 250 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava, te je, u skladu sa tim, utvrdio Godišnji saziv Skupštine za 2024. godinu.


POUKA O PRAVNOM LEKU: Svaki član ima pravo da uloži prigovor Upravnom odboru na utvrđen Godišnji saziv Skupštine u roku od 8 dana od dana utvrđivanja i objavlјivanja Godišnjeg saziva Skupštine
na internet stranici Organizacije, a Upravni odbor je dužan da do 31.12. tekuće godine odluči po prigovorima i da o svojoj odluci obavesti člana i direktora u cilјu dalјeg sprovođenja odluke Upravnog
odbora.

 

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE

BEOGRAD, DEČANSKA 14
BROJ: 5365/23, DATUM: 29.11.2023. GODINE

Direktor organizacije OFPS
Nikola Vilotić

Na osnovu člana 17. stav 1. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 30.11.2022. godine utvrđuje

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2023. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2023. godinu čine:

 1. CITY RECORDS DOO BEOGRAD
 2. DISKOS DOO ALEKSANDROVAC
 3. FILM DANAS DOO BEOGRAD
 4. GOLD AUDIO VIDEO DOO BEOGRAD
 5. GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD
 6. HI-FI CENTAR RECORDS PLUS DOO OBRENOVAC
 7. HI-FI MUSIC DOO BEOGRAD
 8. I.T.M.M. DOO BEOGRAD
 9. JD PRODUCTION DOO BEOGRAD
 10. JMU RTS – PGP RTS
 11. JUGOTON – CROATIA RECORDS DOO BEOGRAD
 12. KAAP VS DOO BEOGRAD
 13. LAMPSHADE MEDIA DOO BEOGRAD
 14. LIMARK DOO PANČEVO
 15. MAGIC RECORDS DOO ČAČAK
 16. MASCOM EC DOO BEOGRAD
 17. MELOS DOO KRALJEVO
 18. MENART DOO BEOGRAD
 19. METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO BEOGRAD
 20. MULTIMEDIA MUSIC DOO BEOGRAD
 21. ODLIČAN HRČAK DOO BEOGRAD
 22. POWER MUSIC LABEL DOO BEOGRAD
 23. STARS MUSIC DOO BEOGRAD
 24. TAKE IT OR LEAVE IT DOO BEOGRAD
 25. ZAM DOO KALUĐERICA

Obrazloženje

 

Članom 17. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS propisano je da Godišnji saziv Skupštine za narednu godinu utvrđuje direktor Organizacije do 01.12. tekuće godine i objavlјuje na internet stranici Organizacije. U Godišnjem sazivu Skupštine učestvuje 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava. Ukoliko je član Organizacije prijavio fonograme zajedno sa drugim nosiocem prava u određenom odnosu posedovanja prava, prilikom utvrđivanja da li taj član ispunjava uslove za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine takvi fonogrami se neće računati kao celi fonogrami, već će se uzimati u obzir odnos posedovanja prava.  

 

Direktor je u koordinaciji sa stručnim službama utvrdio listu 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava, te je, u skladu sa tim, utvrdio Godišnji saziv Skupštine za 2023. godinu.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Svaki član ima pravo da uloži prigovor Upravnom odboru na utvrđen Godišnji saziv Skupštine u roku od 8 dana od dana utvrđivanja i objavlјivanja Godišnjeg saziva Skupštine na internet stranici Organizacije, a Upravni odbor je dužan da do 31.12. tekuće godine odluči po prigovorima i da o svojoj odluci obavesti člana i direktora u cilјu dalјeg sprovođenja odluke Upravnog odbora.

 

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE

BEOGRAD, DEČANSKA 14

BROJ: 4603/22, DATUM: 30.11.2022. GODINE

 

 

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić, s.r.

Na osnovu člana 17. stav 1. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 30.11.2021. godine utvrđuje

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2022. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2022. godinu čine:

 1. CENTRO-SCENA DOO BEOGRAD
 2. CITY RECORDS DOO BEOGRAD
 3. DISKOS DOO ALEKSANDROVAC
 4. FILM DANAS DOO BEOGRAD
 5. GOLD AUDIO VIDEO DOO BEOGRAD
 6. GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD
 7. HI-FI CENTAR RECORDS PLUS DOO BEOGRAD
 8. HI-FI MUSIC DOO BEOGRAD
 9. I.T.M.M. DOO BEOGRAD
 10. JD PRODUCTION DOO BEOGRAD
 11. JMU RTS-PGP RTS
 12. JUGOTON – CROATIA RECORDS DOO BEOGRAD
 13. KAAP VS DOO BEOGRAD
 14. LAMPSHADE MEDIA DOO BEOGRAD
 15. LIMARK DOO PANČEVO
 16. MASCOM EC DOO BEOGRAD
 17. MELOS DOO KRALJEVO
 18. MENART DOO BEOGRAD
 19. METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO BEOGRAD
 20. MULTIMEDIA MUSIC DOO BEOGRAD
 21. MUSIC STAR PRODUCTION DOO BEOGRAD
 22. ODLIČAN HRČAK DOO BEOGRAD
 23. POWER MUSIC LABEL DOO BEOGRAD
 24. STARS MUSIC DOO BEOGRAD
 25. ZAM DOO BEOGRAD

Obrazloženje

 

Članom 17. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS propisano je da Godišnji saziv Skupštine za narednu godinu utvrđuje direktor Organizacije do 01.12. tekuće godine i objavlјuje na internet stranici Organizacije. U Godišnjem sazivu Skupštine učestvuje 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava. Ukoliko je član Organizacije prijavio fonograme zajedno sa drugim nosiocem prava u određenom odnosu posedovanja prava, prilikom utvrđivanja da li taj član ispunjava uslove za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine takvi fonogrami se neće računati kao celi fonogrami, već će se uzimati u obzir odnos posedovanja prava.  

 

Direktor je u koordinaciji sa stručnim službama utvrdio listu 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava, te je, u skladu sa tim, utvrdio Godišnji saziv Skupštine za 2022. godinu.

Član Organizacije Take it or leave it doo Beograd, iako na osnovu utvrđenih kriterijuma ulazi u 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava, nije uvršten u Godišnji saziv Skupštine za 2022. godinu a iz razloga kako sledi:

Članom 17. stav 8. Statuta je propisano da ukoliko član Godišnjeg saziva Skupštine ne prisustvuje i ne učestvuje na tri sednice uzastopno, a ne opravda svoje odsustvo, isti neće moći da bude u prvom sledećem utvrđenom Godišnjem sazivu Skupštine, nezavisno od toga da li ispunjava uslove.

Član Take it or leave it doo Beograd koji je bio član Godišnjeg saziva Skupštine nije prisustvovao odnosno učestvovao na tri sednice Skupštine uzastopno i to: redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2021. godine, vanrednoj elektronskoj sednici održanoj dana 02.06.2021. godine i redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2020. godine.

Vezano za redovnu sednicu Skupštine održanu 27.06.2020. godine, član Take it or leave it doo je uputio mejl sa obaveštenjem da smatra da ne postoje bezbedni uslovi u vreme pandemije korona virusa COVID-19 za održavanje redovne Skupštine OFPS i sledeći obavezne preporuke Kriznog štaba o merama bezbednosti javnih skupova u zatvorenim prostorima, da neće prisustvovati zasedanju Skupštine OFPS niti će ikog ovlastiti da u ime Take it or leave it doo učestvuje u radu Skupštine.

Prema pozitivnim propisima Republike Srbije u vreme održavanja redovne sednice Skupštine dana 27.06.2020. godine nije postojala mera zabrane javnih skupova u zatvorenim prostorima, a budući da su sve epidemiološke mere i preporuke, koje su u tom trenutku bile na snazi, na samoj sednici ispoštovane, dostavljeno obaveštenje od strane Take it or leave it doo ne može biti prihvaćeno kao opravdanje za odsustvo ovlašćenog predstavnika na sednici Skupštine.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Svaki član ima pravo da uloži prigovor Upravnom odboru na utvrđen Godišnji saziv Skupštine u roku od 8 dana od dana utvrđivanja i objavlјivanja Godišnjeg saziva Skupštine na internet stranici Organizacije, a Upravni odbor je dužan da do 31.12. tekuće godine odluči po prigovorima i da o svojoj odluci obavesti člana i direktora u cilјu dalјeg sprovođenja odluke Upravnog odbora.

 

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE

BEOGRAD, DEČANSKA 14

BROJ: 5002/21, DATUM: 30.11.2021. GODINE

 

Direktor organizacije OFPS

 

________________________

Nikola Vilotić

Na osnovu člana 17. stav 1. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 30.11.2020. godine utvrđuje

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2021. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2021. godinu čine:

 1. CENTRO-SCENA DOO BEOGRAD
 2. CITY RECORDS DOO BEOGRAD
 3. DISKOS DOO ALEKSANDROVAC
 4. FILM DANAS DOO BEOGRAD
 5. GOLD AUDIO VIDEO DOO BEOGRAD
 6. GRAND PRODUCTION DOO BEOGRAD
 7. I.T.M.M. DOO BEOGRAD
 8. JD PRODUCTION DOO BEOGRAD
 9. JMU RTS-PGP RTS
 10. JUGOTON – CROATIA RECORDS DOO BEOGRAD
 11. KAAP VS DOO BEOGRAD
 12. LAMPSHADE MEDIA DOO BEOGRAD
 13. LIMARK DOO PANČEVO
 14. MASCOM EC DOO BEOGRAD
 15. MELOS DOO KRALJEVO
 16. MENART DOO BEOGRAD
 17. METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO BEOGRAD
 18. MULTIMEDIA MUSIC DOO BEOGRAD
 19. MUSIC STAR PRODUCTION DOO BEOGRAD
 20. ODLIČAN HRČAK DOO BEOGRAD
 21. POWER MUSIC LABEL DOO BEOGRAD
 22. STARS MUSIC DOO BEOGRAD
 23. STUDIO MMI DOO BEOGRAD
 24. TAKE IT OR LEAVE IT DOO BEOGRAD
 25. ZAM DOO BEOGRAD

Obrazloženje

 

Članom 17. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS propisano je da Godišnji saziv Skupštine za narednu godinu utvrđuje direktor Organizacije do 01.12. tekuće godine i objavlјuje na internet stranici Organizacije. U Godišnjem sazivu Skupštine učestvuje 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava. Ukoliko je član Organizacije prijavio fonograme zajedno sa drugim nosiocem prava u određenom odnosu posedovanja prava, prilikom utvrđivanja da li taj član ispunjava uslove za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine takvi fonogrami se neće računati kao celi fonogrami, već će se uzimati u obzir odnos posedovanja prava.  

 

Direktor je u koordinaciji sa stručnim službama utvrdio listu 25 prvorangiranih članova Organizacije na osnovu prosečnog individualnog učešća u raspodeli u poslednjih 5 (pet) utvrđenih konačnih obračuna, koji su učestvovali u raspodeli u svakom od poslednjih pet utvrđenih konačnih obračuna i koji imaju minimum 100 celih domaćih fonograma proizvedenih, izdatih i prijavlјenih u Organizaciji gde su nesporno nosioci prava, te je, u skladu sa tim, utvrdio Godišnji saziv Skupštine za 2021. godinu.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Svaki član ima pravo da uloži prigovor Upravnom odboru na utvrđen Godišnji saziv Skupštine u roku od 8 dana od dana utvrđivanja i objavlјivanja Godišnjeg saziva Skupštine na internet stranici Organizacije, a Upravni odbor je dužan da do 31.12. tekuće godine odluči po prigovorima i da o svojoj odluci obavesti člana i direktora u cilјu dalјeg sprovođenja odluke Upravnog odbora.

 

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE

BEOGRAD, DEČANSKA 14

BROJ: 6921/20, DATUM: 30.11.2020. GODINE

Na osnovu člana 17. stav 2. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 14.11.2019. godine utvrđuje

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2020. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2020. godinu čine:

 1. CENTROSCENA
 2. CITY RECORDS
 3. DISKOS
 4. FILM DANAS
 5. GOLD AUDIO VIDEO
 6. GRAND PRODUCTION
 7. I.T.M.M.
 8. JD PRODUCTION
 9. JUGOTON – CROATIA RECORDS
 10. JMU RTS
 11. KAAP VS
 12. LIMARK
 13. MASCOM EC
 14. MELOS
 15. MELOS MARKETING
 16. MENART
 17. METROPOLIS MUSIC COMPANY
 18. MIT STARČEVIĆ
 19. MULTIMEDIA MUSIC
 20. MUSIC STAR PRODUCTION
 21. ODLIČAN HRČAK
 22. POWER MUSIC LABEL
 23. STARS MUSIC
 24. STUDIO MMI
 25. TAKE IT OR LEAVE IT
 26. ZAM

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE
BEOGRAD, DEČANSKA 14
BROJ: 4760 /19, DATUM: 14.11.2019. GODINE

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić

Na osnovu člana 17. stav 2. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i Odluke Nadzornog odbora broj 830/19 od dana 06.02.2019. godine, direktor organizacije OFPS dana 20.05.2019. godine utvrđuje:

Novi Godišnji saziv Skupštine za 2019. godinu po odluci Nadzornog odbora

 1. Centro-scena doo Beograd
 2. City records doo Beograd
 3. Diskos doo Aleksandrovac
 4. Film danas doo Beograd
 5. Gold audio video doo Beograd
 6. Grand production doo Beograd
 7. ITMM doo Beograd
 8. JD production doo Beograd
 9. JMU RTS – PGP RTS
 10. Jugoton – Croatia records doo Beograd
 11. KAAP VS doo Beograd
 12. Limark doo Pančevo
 13. Mascom EC doo Beograd
 14. Melos doo Kraljevo
 15. Melos marketing doo Beograd
 16. Menart doo Beograd
 17. Metropolis music company doo Beograd
 18. MIT Starčević doo Loznica
 19. Multimedia music doo Beograd
 20. Music star production doo Beograd
 21. Odličan hrčak doo Beograd
 22. Power music label doo Beograd
 23. Stars music doo Beograd
 24. Studio MMI doo Beograd
 25. Take it or leave it doo Beograd
 26. ZAM doo Beograd

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE
BEOGRAD, DEČANSKA 14
BROJ: 2146/19, DATUM: 20.05.2019. GODINE

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić, s.r.

Na osnovu člana 17. stav 2. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i Odluke Nadzornog odbora, direktor organizacije OFPS dana 14.11.2018. godine utvrđuje:

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2019. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2019. godinu čine:

 1.     Centro-scena doo Beograd
 2.     City records doo Beograd
 3.     Diskos doo Aleksandrovac
 4.     Film danas doo Beograd
 5.     Gold audio video doo Beograd
 6.     Grand production doo Beograd
 7.     Hi Fi music doo
 8.     I.T.M.M. production doo
 9.     JD Production doo
 10.     JMU RTS – PGP RTS
 11.     Jugoton – Croatia records doo Beograd
 12.     KAAP VS doo Beograd
 13.     Limark doo Pančevo
 14.     Mascom EC doo Beograd
 15.     Melos doo Kraljevo
 16.     Melos marketing doo Beograd
 17.     Menart doo Beograd
 18.     Metropolis music company doo Beograd
 19.     MIT Starčević doo Loznica
 20.     Multimedia music doo Beograd
 21.     Music star production doo Beograd
 22.     Odličan hrčak doo Beograd
 23.     Power music label doo Beograd
 24.     Stars music doo Beograd
 25.     Studio MMI doo Beograd
 26.     Take it or leave it doo Beograd
 27.     ZAM doo Beograd

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE

BEOGRAD, DEČANSKA 14

BROJ: 5033/18, DATUM: 14.11.2018. GODINE

Direktor organizacije OFPS

Petar Đurić, s.r.

Na osnovu člana 17. stav 2. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 03.11.2017. godine utvrđuje

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2018. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2018. godinu čine:

 1. Centro-scena doo Beograd
 2. City records doo Beograd
 3. Diskos doo Aleksandrovac
 4. Film danas doo Beograd
 5. Gold audio video doo Beograd
 6. Grand production doo Beograd
 7. Hi-fi centar records plus doo Beograd ( u stečaju)
 8. Hi-fi music doo Beograd
 9. T.M.M. doo Beograd
 10. Jugodisk ad Beograd
 11. Jugoton – Croatia records doo Beograd
 12. K – music sound doo Beograd
 13. Kaap VS doo Beograd
 14. Kopernikus technology doo Beograd
 15. Limark doo Beograd
 16. Mascom EC doo Beograd
 17. Melos doo Kraljevo
 18. Menart doo Beograd
 19. Metropolis music company doo Beograd
 20. MIT Starčević doo Loznica
 21. Multimedia music doo Beograd
 22. Music star production doo Beograd
 23. JMU RTS
 24. Power music label doo Beograd
 25. Stars music doo Beograd
 26. Studio MMI doo Beograd
 27. Take it or leave it doo Beograd
 28. ZAM doo Beograd

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE
BEOGRAD, MASARIKOVA 5/19
BROJ: 5691/17, DATUM: 02.11.2017. GODINE

Direktor organizacije OFPS

Petar Đurić, s.r.

Godišnji saziv Skupštine za 2017. godinu čine:

 1. Centro-scena doo Beograd,
 2. City records doo Beograd ( Predsedavajući Godišnjeg saziva Skupštine Branislav Stojanović)
 3. Diskos doo Aleksandrovac,
 4. Film danas doo Beograd,
 5. Gold audio video doo Beograd,
 6. Grand production doo Beograd,
 7. Happy music doo Beograd,
 8. Hi-fi centar records plus doo Beograd,
 9. ITMM produkcija doo Beograd,
 10. Jugodisk ad Beograd,
 11. Kaap VS doo Beograd,
 12. Kopernikus technology doo Beograd,
 13. Limark doo Beograd,
 14. Mascom EC doo Beograd,
 15. Melos doo Kraljevo,
 16. Metropolis music company doo Beograd,
 17. Multimedia music doo Beograd,
 18. Music star production doo Beograd,
 19. Stars music doo Beograd,
 20. Studio MMI doo Beograd,
 21. Take it or leave it doo Beograd,
 22. Zam doo Beograd,
 23. JMU RTS,
 24. Hi-fi music doo Beograd,
 25. Lampshade media doo Beograd,
 26. K-music sound doo Beograd,
 27. Jugoton-Croatia records doo Beograd,
 28. MIT Starčević doo Loznica,
 29. Menart doo Beograd,
 30. Fair share doo Beograd.

UPRAVNI ODBOR
ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE
BEOGRAD, MASARIKOVA 5/19

BROJ: 6008/16, DATUM: 14.12.2016. GODINE

PREDSEDNIK UO

Branislav Stojanović

Godišnji saziv Skupštine za 2016. godinu čine:

 1. City records doo Beograd,
 2. Centroscena doo Beograd,
 3. Diskos doo Aleksandrovac,
 4. Film danas doo Beograd,
 5. Gold audio video doo Beograd,
 6. Grand production doo Beograd,
 7. Happy music doo Beograd,
 8. Hi Fi centar records doo Beograd,
 9. ITMM produkcija doo Beograd,
 10. JMU RTS,
 11. Jugodisk ad Beograd,
 12. KAAP VS doo Beograd,
 13. Limark doo Beograd,
 14. Mascom EC doo Beograd,
 15. Metropolis music company doo Beograd,
 16. Multimedia music doo Beograd,
 17. Music star production doo Beograd,
 18. Melos doo Kraljevo,
 19. Melos marketing doo Jagodina,
 20. MIT Stračević doo Loznica,
 21. Studio MMI doo Beograd,
 22. Stars music doo Beograd,
 23. Take it or leave it doo Beograd,
 24. ZAM doo Beograd.

Na osnovu člana 17. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije i Naloga Zavoda za intelktualnu svojinu broj 070-2015/7825-05, Skupština Organizacije proizvođača fonograma Srbije, na sednici održanoj 13.12.2015. godine, donosi

O D L U K U

Da Godišnji saziv Skupštine za 2015. godinu, potvrđen od strane Upravnog odbora dana 03.12.2015. godine, bude Godišnji saziv Skupštine za 2016. godinu u skladu sa Nalogom Zavoda za intelektualnu svojinu broj 070-2015/7825-05 od 10.11.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 10.11.2015. godine organizaciji OFPS dostavljen je Nalog Zavoda za intelektualnu svojinu broj 070-2015/7825-05 u kojem je između ostalog navedeno da je potrebno sprovesti: „utvrđivanje novog saziva za 2015. godinu koji će doneti odluku o naloženim izmenama i dopunama Statuta i odmah utvrditi postupak u kojem će taj godišnji saziv imati ovlašćenja godišnjeg saziva za 2016. godinu“.

Zavod za intelektualnu svojinu je u Nalogu konstatovao da je članom 17a. stav 3. Statuta organizacije OFPS propisano pridruženo članstvo u Skupštini, što je nepoznata kategorija nacionalnom zakonodavstvu i nije način predstavljanja članova organizacije u Skupštini, te da je svojstvo člana neraskidivo povezano s pravom da se glasa i da ni jednom članu organizacije ne može biti oduzeto pravo članstva u organima organizacije, a time i pravo da upravlja, odnosno da učestvuje u donošenju akata i odluka na osnovu kojih i u skladu sa kojima ostvaruje svoja prava. S tim u vezi, Zavod je naložio da se u Statutu izmeni i/ili dopuni odredba člana 17a. i da se izmene i dopune druge odredbe Statuta kojima se po bilo kom osnovu i bilo kom kriterijumu derogira činjenica da svi članovi organizacije čine njenu Skupštinu, te da svojstvo člana podrazumeva pravo da glasa i da bira i bude biran u organe organizacije.

Na osnovu člana 17a. stav 8. Statuta, direktor organizacije OFPS je dana 15.10.2015. godine, dakle pre prijema Naloga Zavoda, utvrdio i objavio Listu listu članova organizacije koji ispunjavaju/ne ispunjavaju kumulativno određene uslove iz stava 2. člana 17a. Statuta, kao i pridruženih članova koji ispunjavaju uslove iz stava 3. člana 17a. Statuta.

Imajući u vidu Nalog Zavoda, ali i to da je direktor već 15.10.2015. godine utvrdio i objavio Listu članova organizacije koji ispunjavaju/ne ispunjavaju kumulativno određene uslove iz stava 2. člana 17a. Statuta, kao i pridruženih članova koji ispunjavaju uslove iz stava 3. člana 17a. Statuta, kao i protek roka za utvrđivanje nove Liste na osnovu koje bi Upravni odbor utvrdio Godišnji saziv Skupštine za 2016. godinu, doneta je odluka kao u dispozitivu.

S K U P Š T I N A
ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE
BEOGRAD, MASARIKOVA BROJ 5/19
BROJ: 6993/15, DATUM: 13.12.2015. GODINE

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

___________________________

Branislav Stojanović

GODIŠNJI SAZIV SKUPŠTINE ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA ZA 2015. GODINU

Godišnji saziv Skupštine za 2015. godinu čine:

 1. City records doo Beograd,
 2. Centroscena doo Beograd,
 3. Diskos doo Aleksandrovac,
 4. Film danas doo Beograd,
 5. Gold audio video doo Beograd,
 6. Grand production doo Beograd,
 7. Happy music doo Beograd,
 8. Hi Fi centar records doo Beograd,
 9. ITMM produkcija doo Beograd,
 10. JMU RTS,
 11. Jugodisk ad Beograd,
 12. KAAP VS doo Beograd,
 13. Limark doo Beograd,
 14. Mascom EC doo Beograd,
 15. Metropolis music company doo Beograd,
 16. Multimedia music doo Beograd,
 17. Music star production doo Beograd,
 18. Melos doo Kraljevo,
 19. Melos marketing doo Jagodina,
 20. MIT Stračević doo Loznica,
 21. Studio MMI doo Beograd,
 22. Stars music doo Beograd,
 23. Take it or leave it doo Beograd,
 24. ZAM doo Beograd.

Obrazloženje

Upravni odbor organizacije OFPS je na sednici održanoj dana 27.11.2014. godine u skladu sa članom 17a. Statuta organizacije važećeg u tom momentu, utvrdio Godišnji saziv Skupštine za 2015. godinu.

Zavod za intelektualnu svojinu je 10.11.2015. godine dostavio organizaciji Nalog broj 070-2015/7825-05. Zavod je u Nalogu istakao da je potrebno da se otklone nepravilnosti u pogledu utvrđivanja Godišnjeg saziva Skupštine za 2015. godinu, imajući u vidu da se u njemu ne nalaze oni članovi koji su bili u sukobu interesa, što je propisivala odredba člana 16. stav 2. Statuta organizacije za koju je odlukom Ustavnog suda Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 52/14 od 19.11.2014. godine) utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Postupajući po Nalogu Zavoda za intelektualnu svojinu, utvrđenom Godišnjem sazivu Skupštine za 2015. godinu od 27.11.2014. godine dodati su članovi organizacije koji su, u momentu utvrđivanja Liste članova organizacije koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove za članstvo u Godišnjem sazivu Skupštine, bili u sukobu interesa u skladu sa članom 16. stav 2. Statuta, a ispunjavaju uslove iz člana 17a. za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine.

UPRAVNI ODBOR
ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE
BEOGRAD, MASARIKOVA 5/19
BROJ: 6974/15, DATUM: 03.12.2015. GODINE

PREDSEDNIK UO

______________________

Branislav Stojanović